Advarer mot vikarjuks

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

 

Mange bedrifter leier inn vikarer som de risikerer å måtte gi fast ansettelse. Nå advarer advokater. 

 

– Hovedregelen i norsk arbeidsrett er at folk skal ansettes fast, i tidsubestemt stilling. Det er klare regler for når dette kan fravikes. Brytes reglene, risikerer bedriften at arbeidstakeren kan kreve fast jobb, sier Jens Kristian Johansen, partner i advokatfirmaet Grette.

Han mener mange er i faresonen fordi bedriftene gjør premissene klare nok når det tas inn vikarer.
– Tar man inn en vikar, må begrunnelsen være at vedkommende skal utføre arbeid istedenfor en annen ansatt, eller at jobben skiller seg fra det som ellers utføres i bedriften. Vikaroppdragene må ha en klar avgrensning både når det gjelder oppgaver og tid, sier Johansen. 

Utbredt misforståelse
Han påpeker at variasjoner i ordretilgang eller usikkerhet om fremtidig behov normalt ikke oppfyller vilkårene for midlertidig ansettelse. Johansen mener også at det er en utbredt misforståelse at innleie av midlertidig arbeidskraft gjennom byråer tar bort risikoen for å måtte ansette vikaren fast. Arbeidstakere som leies inn gjennom byråer har samme rett til fast ansettelse som andre vikarer hvis reglene for midlertidig ansettelse er brutt.

Administrerende direktør i Xtra Personell, Kristian Fæste, mener at de seriøse vikarbyråene i praksis bidrar til å kvalitetssikre grunnlaget for et vikarengasjement.
– Hvis beskrivelsen av oppdraget får oss til å lure, diskuterer vi dette med bedriften. Det er uhyre sjelden det oppstår konflikter rundt vikarbruken, sier Fæste.

Samtidig advarer han mot en gråsone som kan føre til uklarhet om vikarens status.
– Av og til får vikaren hint om at plassen kan bli permanent ledig og at fast ansettelse er aktuelt. Hvis bedriften bruker vikariatet som en prøvetid, kan det oppstå tvist om fortrinnsrett til stillingen. Her er det både rettslig og moralsk viktig at bedriften ikke lover mer enn den kan holde, sier Kristian Fæste. 

Main Image:
Thumbnail Image: