50 prosent flere konkurser

Publisert Sist oppdatert

Flest konkurser er det i bygg og anlegg, varehandel, eiendomsdrift og hotell og restaurant, viser konkurstallene for november fra kredittopplysningsbyrået Experian.
– Konkurstallene har helt siden april vært på et høyere nivå enn i fjor, og allerede har over 400 flere bedrifter gått konkurs enn i hele 2007, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

3151 konkurser så langt i 2008 er også langt flere enn i hele 2006.

Byks i industrien
Bygg og anlegg har til nå i år hatt 705 konkurser, 26 prosent flere enn på samme tid i fjor. Innen eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting er det registrert 638 konkurser, 39 prosent flere enn i fjor.
– Disse bransjene har strevd i hele år, men vi opplever nå at konkurstallene for industribedriftene gjør et byks oppover. 31 industribedrifter gikk konkurs i november, mot 14 i samme måned i fjor. Hittil i år har det vært en økning i antall konkurser i industrien på 40 prosent.

Innen hotell- og restaurantnæringen er økningen på hele 56 prosent i november. 28 hoteller og serveringssteder gikk konkurs i november, mot 18 i november i fjor.
– Vi forventer at konkurstallene vil øke for de aller fleste bransjer de neste månedene. Det er tradisjonelt en ganske stor avskalling av bedrifter på nyåret, i tillegg til at effekten av finanskrisen vil slå inn hardere da, sier Gabor Molnar.

Lander konkurstallene på 3500 for hele 2008, er det 1000 flere enn i 2007.

Oslo en oase
Det er store forskjeller mellom fylkene. Mens Vest-Agder og Oppland har henholdsvis 195 prosent og 100 prosent flere konkurser enn på samme tid i fjor, er det nesten status quo i Oslo og Akershus.
– For disse to fylkene er utviklingen i år omtrent som i fjor. Men sannsynligvis er det bare et tidsspørsmål før konkursbølgen også rammer hovedstadsområdet, mener Experian-sjefen.

Næringslivet i og rundt Oslo er allsidig og vanligvis mer stabilt enn de fleste andre steder i landet.
– Et viktig industri- og næringslivsfylke som Rogaland får nå føle finanskrisen på kroppen. De har 78 prosent flere konkurser enn i fjor, sier Gabor Molnar.

Blant store kommuner som har den mest negative utviklingen i år, er Kristiansand, Gjøvik og Fjell. Kristiansand er i en særstilling med 271 prosent flere konkurser enn i 2007.

Konkursraten, som forteller hvor stor risikoen for konkurser har vært de siste 12 månedene, viser at de mest sårbare bedriftene ligger i Vestfold og Sør-Trøndelag. Størst konkursrisiko har det vært innen hotell og restaurant, post og telekom, og bygg og anlegg.

Thumbnail Image: