Bruker mest i vest

Vestlandet er den tredje største regionen i 2015 målt i antall overnattinger. Likevel var det her turister la igjen nest mest penger i Norge, viser tall fra Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge.

Publisert Sist oppdatert

I 2015 hadde turistene på Vestlandet et totalforbruk på 15,1 milliarder kroner og til sammen 5,7 millioner kommersielle overnattinger. Antall overnattinger på Vestlandet utgjør 18 prosent av det totale antall kommersielle overnattinger i Norge, mens totalforbruket på Vestlandet utgjør 22 prosent av forbruket. Både antall overnattinger og forbruket for de feriereisende Vestlandsturistene er høyest i sommersesongen.*

– Vestlandet tiltrekker både mange utenlandske turister og førstegangsbesøkende med et høyt forbruk. Dette er en god utvikling for regionen, sier Cathrine Pia Lund, Direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Utenlandske turister i hopetall

I 2015 hadde turistene i Norge totalt 31,2 millioner kommersielle overnattinger, Vestlandet sto for tilsammen 5,7 millioner av disse overnattingene. Selv om Vestlandet kun sto for 18 prosent av de totale overnattingene, var det Vestlandet som tiltrakk nest flest utenlandske turister, 2,1 millioner i sommersesongen i 2015, kun slått av Oslo med 2,4 millioner.

De utenlandske turistene kom hovedsakelig fra Tyskland og Nederland, men det kom også en høy andel franske og amerikanske turister til Vestlandet i fjor sammenlignet med andre regioner.

Turister med høyt forbruk

Vestlandet tiltrekker seg også mange førstegangsbesøkende.  I 2015 var hele 56 prosent av de utenlandske turistene som var på langferie** førstegangsbesøkende i regionen. Sammenliknet med de øvrige regionene i Norge er dette den nest høyeste andelen, kun overgått av Oslo.

Dette er godt nytt for regionen, da de utenlandske førstegangsbesøkende som er på langferie, har et nesten dobbelt så høyt døgnforbruk som andre turister. Mens disse besøkende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på kr 2 070, har de øvrige turistene på Vestlandet et døgnforbruk på kr 1 325 kroner.

*Turistene i Turistundersøkelsen har hatt minimum én natt på et kommersielt overnattingssted. Rapporten viser derimot ikke hele bildet av vestlandsturistene.

**Langferie tilsvarer minimum 4 overnattinger.

 

Powered by Labrador CMS