Stor vekst i turismen – men hvilke tall stemmer?

Antallet utenlandske turister i Norge økte kraftig 2000 til 2011. Men det er stort sprik mellom SSBs tall og resultatene fra Gjesteundersøkelsen. 

Publisert Sist oppdatert

Antall utenlandske turister som overnatter minst en natt i Norge økte med 60 prosent fra 2000 til 2011. Antallet overnattinger økte med 53 prosent, viser Gjesteundersøkelsen fra 2011.

Det er Transportøkonomisk Institutt som in en ny rapport gjengir tallene fra undersøkelsen som ble finansiert av Innovasjon Norge. 

Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) en vekst på 3,3 millioner overnattinger.

Stort sprik

Rapporten tar opp spørsmålet om hvorfor antallet kommersielle overnattinger i den offisielle overnattingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er langt lavere enn Gjesteundersøkelsens tall.

I 2000 var Gjesteundersøkelsens tall for hoteller og campingplasser 29 prosent høyere enn SSBs tall, og i 2011 var forskjellen økt til 62 prosent.

Mens SSBs tall viser en vekst på 600.000 overnattinger, viser Gjesteundersøkelsen en vekst på 3,3 millioner for hoteller og campingplasser. Tar man også med leide hytter i dette bildet, viser SSBs tall en samlet økning i kommersielle overnattinger på 114.000 overnattinger, mens Gjesteundersøkelsen viser 4,3 millioner.

To forklaringer

Det lanseres to mulige hovedforklaringer: For det første at store deler av det kommersielle overnattingstilbudet (særlig leilighetskompleksene og hyttelandsbyene, samt tradisjonell hytteutleie) ikke fanges opp i SSBs overnattingsstatistikk.

For det andre at bedriftenes innsendte oppgaver til SSBs statistikk ser ut til å ha en økende grad av overrapportering av norske overnattinger og tilsvarende underrapportering av utenlandske overnattinger.

Det vil i denne sammenheng kunne være problematisk at offentlig politikk og virkemiddelbruk baseres på kunnskap om en begrenset del av virkelighetsbildet i norsk reiseliv, skriver TØI i en pressemelding.

Tallene fra Gjesteundersøkelsen

TØIs rapport viser at det totale antallet utenlandske turister som overnatter minst en natt i Norge økte fra 3,1 millioner i 2000 til 5 millioner i 2011 (60 prosent). Antallet overnattinger økte fra 21,3 til 32,6 millioner (53 prosent).

Det var 85 prosent vekst i ikke-kommersielle overnattinger (+ 6,9 millioner overnattinger), mens veksten i kommersiell overnatting (hotell, camping, hyttegrend, leid hytte/leilighet) var på 33 prosent (+ 4,3 millioner).

Undersøkelsen er basert på tall fra fergeselskapene, lufthavnene og Statens vegvesen (supplert med bilskilttellinger på grenseovergangene) over totalt antall inn- og utreiste turister etter nasjonalitet.

Data om turistenes fordeling på reiseformål, overnattingsform, antall døgn i Norge etc. er samlet inn gjennom spørreskjemaundersøkelser ved utreise i lufthavner, fergehavner og ved grenseovergangene mot Sverige og Finland.

 

 

Powered by Labrador CMS