Nytt fyrtårn i havgapet

Bømlo Hotell er blitt Miljøfyrtårn.      

Publisert Sist oppdatert

Ordføreren stilte med diplom og gode ord da Bomlø Hotell skulle feire at det nå kan kalle seg Miljøfyrtårn. Odd Harald Hovland uttrykte at han var imponert over at hotellet hadde klart å oppfylle alle de krav som kreves for at et hotell skal kunne bli godkjent som miljøfyrtårn-bedrift.

Hotellet er familieeid og -drevet, og ligger på Rubbestadneset på Bømlo i Sunnhordland.

Bømlo hotell er den åttende bedriften i Bømlo kommune som er blitt sertifisert.

Eier og daglig leder mottok  det synlige beviset på at hotellets arbeid har ført til resultater.

- Etter kursing og fokusert arbeid i hotellet over lang tid, er vertskap og ansatte på hotellet glade og stolte over at hotellet nå er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn», heter det i hotellets pressemelding.

Vertskapet ved Bømlo Hotell er utdannet og har praktisert i bransjen i cirka 20 år, og har drevet Bømlo hotell i ca. 10 år. Arbeidet mot å bli en Miljøfyrtårn-bedrift er en del av det at vertskapet ønsker kontinuerlig utvikling.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Powered by Labrador CMS