Full frifinnelse for Scandic

Scandic er frifunnet av Bergen tingrett i Hotel Norge-rettssaken og tilkjent erstatning for dekning av sakskostnader med 530 000 kroner.

Publisert

– Vi er glad for at Bergen tingrett kom til en meget klar konklusjon, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge. Dommen er tydelig, og det er godt å se at de påstandene som ble fremsatt før rettssaken, nå er tilbakevist.

Retten frikjente Scandic på alle punkter og konkluderte med at Scandic har opptrådt korrekt gjennom hele prosessen og at det ikke foreligger en virksomhetsoverdragelse. Dommen tar også for seg det unyanserte bildet motparten har tegnet av Scandic i mediene og trekker frem at Scandic ikke kan klandres i denne saken.

Hotel Norge, som opprinnelig ble bygget i 1885, ble stengt for restaurering i fjor høst. Etter en omfattende totalrenovering, vil hotellet stå ferdig i 2018.

– Restaureringen av Hotel Norge pågår nå for fullt og er godt i rute. Vi gleder oss til høsten 2018, når vi igjen kan ønske gjester velkomne til Bergens nye storstue, sier Steen-Mevold.

Powered by Labrador CMS