Regjeringen vil sikre at man fortsatt kan bruke mynter og sedler som betalingsmiddel.

Lovforslag skal styrke retten til kontant betaling

Regjeringen har fremmet et forslag som skal tydeliggjøre lovverket, og blant annet styrke retten til å betale med kontanter. 

På fredag la regjeringen frem et lovforslag som styrker retten til å betale med kontanter. 

Reglene i finansavtaleloven, slik de er i dag, er uklare når det gjelder i hvilke betalingssituasjoner forbrukeren har rett til å betale med kontanter, mener regjeringen. Inkludering og beredskap er blant argumentene bak lovforslaget. 

– Gang på gang har vi sett eksempler på at loven blir utfordret; det er derfor et klart behov for å styrke retten til å betale med kontanter. For en del av befolkningen er andre betalingsløsninger enn kontanter en utfordring. For regjeringen er det viktig å skape trygghet for dem som kvier seg for å bruke digitale betalingsløsninger, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en uttalelse. 

Skal gjøre det enklere for alle parter

I uttalelsen skriver regjeringen at en tydeligere og mer forståelig regel vil innebære en styrking av retten til kontant betaling fordi den vil være enklere å forholde seg til for kunder som ønsker å påberope seg den, for næringsdrivende som skal følge den, og for myndighetene som skal håndheve den.

For ganske nøyaktig ett år siden skrev Norges Bank følgende om retten til å betale med kontanter: Sentralbankloven § 3-5 (1) slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel. Videre står det at ingen har plikt til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet i én betaling, men ut over dette sier ikke denne loven noe mer om hva tvungent betalingsmiddel innebærer.

Finansavtaleloven fastslår i § 2-1(3) at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Med forbruker menes en fysisk person når den varen eller tjenesten som det gjøres opp for i hovedsak ikke skal brukes i næringsvirksomhet. 

– Viktig for beredskap

Regjeringen trekker som sagt frem beredskap som et argument for å sikre kontanter som betalingsmidler. 

– Regjeringens oppgave er å sikre samfunnets beredskap. Det å utelukkende basere seg på digitale betalingsløsninger øker sårbarheten i samfunnet, og i gitte situasjoner kan dette bidra til å sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill. Beredskap er en investering for å motvirke sårbarhet og ivareta viktige funksjoner i samfunnet og behov for befolkningen, sier Mehl, og fortsetter: 

– Som samfunn trenger vi et alternativ dersom det blir nødvendig, og i dag er kontanter det eneste alternativet som er enkelt tilgjengelig dersom digitale betalingssystemer svikter. I tillegg gjør også bedriftene seg selv sårbare dersom de ikke tar imot kontanter ved en krise.

Kort forklart

En forbruker vil etter forslaget ha rett til å betale med kontanter i alle salgslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester, forutsatt at selgeren tar imot betaling for varen eller tjenesten i dette lokalet. 

Tradisjonell varehandel i butikk omfattes av forslaget. Det samme gjelder tjenester som selges i lokaler som forbrukeren oppsøker, for eksempel kinoer, restauranter, hoteller, treningssentre og lokaler for velværetjenester, hvis det i lokalet på en eller annen måte kan betales for tjenesten. Tas det i salgslokalet imot betaling for varen eller tjenesten i form av kort eller andre digitale betalingsløsninger, har kunden med andre ord også rett til å betale med kontanter.

Det foreslås likevel unntak for salg av varer fra automater, salg i ubetjente salgslokaler og salg i lokaler som bare en begrenset krets av personer har adgang til, og en beløpsgrense på 20 000 kroner. Det foreslås forskriftshjemler slik at det kan gis særlige regler for persontransporttjenester.

I lovforslaget foreslås det også en utvidelse av virkeområdet for enkelte av reglene i finansavtaleloven. Utvidelsen innebærer bl.a. at forbudet mot høye kortgebyrer og høye fakturagebyrer vil gjelde for flere tilfeller enn i dag, for eksempel på legekontorer.

Powered by Labrador CMS