Mange mistet jobbene da pandemien tok tak. Statistisk Sentralbyrås tall og statistikker viser at hele 24.000 personer mistet jobben på fire måneder i 2022.

SSB: Hotell- og restaurantbransjen hardest rammet av pandemien

24.000 personer mistet jobben på fire måneder. 

Publisert Sist oppdatert

Statisk Sentralbyrå (SSB) har gått svært grundig til verks og dukket ned i tall og statistikker for yrkene de kaller overnatting og servering som følge av pandemien. 

I rapporten, som ble publisert tidligere denne måneden, viser rapporten at i februar 2020 var 80.000 permanente lønnstakere ansatt i overnatting og servering. Fire måneder senere var tallet 24.000 færre. Overnatting og servering var også i 2020 den næringen som hadde flest undersysselsatte. 

I november 2022 viser tall at av disse 24.000 er 5.600 av ikke tilbake i jobb mens 9.300 jobber i andre næringer, og 9.200 er tilbake i overnatting og servering. 

I sin rapport skriver SSB at overnatting og servering kjennetegnes av at mange av de som jobber der er yngre, har lav utdanning, jobber deltid, og/eller har innvandrerbakgrunn. I tillegg har næringen en stor andel jobber i yrker innenfor salg og service, som blant annet servitører, kokker og bartendere, og et lavt lønnsnivå sammenlignet med andre næringer.

Ifølge SSB  hadde de med salg- og serviceyrker, som altså er den største yrkesgruppen i overnatting og servering, den yrkesgruppen som ble hardest rammet som følge av pandemien.  Blant ledere var det under 16 prosent som sluttet, mot rundt 30 prosent blant de i salg- og serviceyrkene. Blant de større yrkesgruppene i overnatting og servering var imidlertid andelen som sluttet enda større i kontoryrkene, som blant annet inneholder hotellresepsjonister. Her var det rundt 38 prosent som sluttet. 

Blant hotellresepsjonister var det 41 prosent som sluttet, blant renholdere var det omtrent 34 prosent og blant servitører var det omtrent 33 prosent. Til sammenligning var det litt over 13 prosent av de administrerende direktørene som sluttet.  For deltidsansatte var andelene som sluttet i de ulike yrkene enda høyere. 

Blant hotellresepsjonistene i overnatting og servering var det 50 prosent av de med deltid som sluttet. Blant renholdere var samme andel 42 prosent, ifølge SSB. 

Powered by Labrador CMS