Tar brannsikkerheten på alvor

Publisert Sist oppdatert

Ett hotell som har tatt brannsikkerheten på alvor er Radisson SAS Park Hotel på Fornebu. Keith Jerkins er teknisk sjef ved hotellet, og har vektlagt brannsikkerheten i alle de årene han har jobbet der.

Frityrbranner krever spesielt slokkeutstyr. Ivar Larbu og Keith Jerkins studerer slokkeanlegget.

Med blikk for brannvern

Ved Radisson SAS Park Hotel på Fornebu har man valgt å gå ut over minimumskravet for slokkeutstyr. I tillegg til brannslanger på fire steder i hver etasje, inneholder hvert eneste brannskap både håndslokker og brannteppe.

- Hvis det begynner å brenne på et rom er det veldig praktisk med håndslokker eller brannteppe så lenge brannen er liten, forklarer Jerkins.

Alt av slokkeutstyr på hotellet er levert av NOHA Norway AS, og det er også NOHA som har vedlikehold og service av utstyret.

Regionsjef for NOHA region øst, Ivar Larbu, sier det er stor forskjell mellom ulike hoteller når det gjelder brannsikkerhet.

- Det er ingen tvil om at Jerkins har et godt ”blikk” for brannvern. Han har fokus på dette hele tiden. Det er hele tiden full oversikt og kontroll over brannsikkerheten her på hotellet. Det er slett ikke alle som er like flinke på dette området, forteller Larbu.

Service og vedlikehold

Som alt annet utstyr må også brannslokkeutstyr kontrolleres med jevne mellomrom. Hotellet har avtale med NOHA om periodisk kontroll av alt utstyr en gang i året. NOHA region øst har totalt 14 serviceteknikere. En av dem er Per Eliassen, som kjenner Radisson SAS Park Hotel godt. Både Eliassen og Larbu skryter av hotellet, og av teknisk sjef. Det er sjelden de finner graverende feil og mangler ved den årlige kontrollen.

- Vi kontrollerer at utstyret er på plass og at det virker. Hver enhet som kontrolleres får et klistremerke med dato kontrollen er utført. Vi sjekker også at utstyret er riktig og tilstrekkelig skiltet, forklarer Eliassen.

Brannslangen må rulles ut for å sjekke at den er hel, og Eliassen sjekker også at det er tilkoblet vann.

- Det høres kanskje merkelig ut, men jeg har faktisk flere ganger opplevd at brannslangen henger der, men vannet er ikke tilkoblet. Ved ett tilfelle oppdaget jeg at en stigeledning ikke var tilkoblet vann, så flere brannslanger opp i etasjene manglet vann, forteller Eliassen.

Denne kontrollen er viktig som et ledd i dokumentasjonen på at brannvernforskriften er fulgt. I tillegg til merke på hver enhet kvitteres også på et skjema, som inngår som en del av hotellets brannperm.

Brannteppet henger lett tilgjengelig. Stengeventilen for propan er godt merket.

Brannrunde hver natt

I tillegg til NOHAs sjekk av utstyret en gang i året følger hotellet opp med egne rutiner.

- Hver natt kontrolleres det at alt er på plass i alle skapene. Nattevaktene har denne oppgaven, og registrerer elektronisk med strekkode at hvert enkelt skap har vært åpnet og ettersett, forteller Jerkins.

Dersom det oppdages mangler eller avvik får Jerkins automatisk rapport om dette, og han sørger så for retting.

Brannøvelser

Keith Jerkins forteller at det avholdes øvelser i bruk av slokkeutstyr to ganger i året, for alle ansatte.

- Det tar omtrent ti minutter for hver ansatt å gå igjennom øvelsen. Vi øver på å slokke med både slange og håndslokker, og på bruk av branntepper. I tillegg har vi større øvelser, nå sist i forrige uke. Da hadde vi realistisk øvelse med markør på ett av rommene som skulle hentes ut. Øvelsen tok en hel dag, sier Jerkins.

For en del år siden hadde hotellet en brann i en badstue i kjelleren. Brannen kunne fort ha utviklet seg til å bli alvorlig, men ble håndtert raskt og riktig.

- Alle gjorde det de skulle gjøre, og brannen ble raskt slokket. Det ble noe skader i badstua, og man kunne merke røyklukt i kjelleren, men det var også alt. Det viser hvor viktig det er at alle vet hva de skal gjøre i en slik situasjon, forklarer Jerkins.

Han forteller at tilbakemeldingene fra de ansatte er svært gode på de hyppige brannøvelsene.

Frityrbranner

Ett av de mest utsatte stedene på et hotell er kjøkkenet.

- Frityren er spesiell fordi oljene som brukes kan selvantenne ved svært høye temperaturer. Varmeutviklingen blir intens, og brannen lar seg ikke slokke med verken pulver, karbondioksid eller skum. I tillegg er det jo god ventilasjon på kjøkkenet. Man får et sug som kan gjøre at brannen sprer seg til fettfiltrene og ventilasjonskanalene. Fettet her vil gjøre at brannen utvikler seg raskt og voldsomt, forteller Larbu.

Slike branner er altså vanskelige å slokke med vanlige slokkemidler, og derfor bruker NOHA noe som kalles ”wet chemical”.

- Det er et flytende slokkemiddel som består av ulike salter. Dette danner et tett ”lokk” over brannen, og kveler den. Vi anbefaler automatisk slokking av frityrbranner, og det er viktig at det er koblet slik at man samtidig kutter strømmen til frityren, forklarer Larbu.

På Radisson SAS Park Hotel finnes det foreløpig et manuelt slokkeanlegg mot frityrbranner.

- Dette anlegget fungerer ved at man trykker på en knapp. Det er ikke installert dyser som spruter slokkemiddel opp i ventilasjonskanalene og fettfiltrene, sier Eliassen.

Hotellet har hatt dette slokkeanlegget lenge. Det ble installert før det ble vanlig å ha slike anlegg. Nå er det kommet nye og bedre anlegg, og Jerkins er ikke et øyeblikk i tvil.

- Ja, dette skal vi oppgradere. Vi må ha automatisk anlegg, og vi må ha dyser som slokker i ventilasjonskanalene og fettfiltrene også, sier Keith Jerkins, teknisk sjef ved Radisson SAS Park Hotell på Fornebu.

Thumbnail Image: