Skjerper inn mot renholdbransjen

Fra 1. desember er det straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.   

Publisert Sist oppdatert

– Godkjenningsordningen for renholdsbransjen, som trådte i kraft 1. september i høst, et ett av flere tiltak myndighetene har iverksatt de siste årene for å øke seriøsiteten i en av de mest utsatte bransjene i norsk arbeidsliv, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Register over godkjente renholdsbedrifter
Fra 1. desember 2012 innebærer ordningen også at alle bedrifter og offentlige etater som kjøper inn renholdstjenester må sjekke om firmaet som vasker hos dem er oppført i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no, enten som godkjent eller med søknad under behandling. Er de ikke det, driver de ulovlig, og innkjøpere begår en straffbar handling ved å kjøpe tjenester av dem.

I henhold til forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester, kan både renholdsvirksomheter og innkjøpere som ikke har forholdene i orden ilegges pålegg og eventuelt tvangsmulkt.

ID-kort
Som et ledd i godkjenningsprosessen, skal arbeidsgiver utstyre ansatte renholdere med ID-kort.
– 2300 renholdsvirksomheter har til nå søkt om godkjenning. Det betyr at det i løpet av de neste månedene vil utstedes flere tusen ID-kort. De skal bæres synlig av renholderne, som et bevis på at de jobber hos en virksomhet som tilbyr sine arbeidstakere lovlige arbeidsvilkår, sier Finboe Svendsen.

Tilsyn i desember
Renhold er en av bransjene Arbeidstilsynet vil prioritere sin innsats mot de neste to årene. Allerede i desember 2012 skal Arbeidstilsynets inspektører ut på tilsyn for å kontrollere at Godkjenningsordningen etterleves.

– Hos de godkjente renholdsvirksomhetene vil vi kontrollere at forholdene faktisk er som beskrevet i søknad om godkjenning opp mot forskriftens krav. Vi skal selvfølgelig også ut til de virksomhetene som ikke har søkt om godkjenning, og ikke minst – vi skal ut til innkjøperne av renholdstjenester – for å kontrollere at de oppfyller sine plikter, sier Finboe Svendsen.  

Teaser:

Fra 1. desember er det straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. 

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Illustrasjonsbilde (stockfreeimages.com)