En ny generasjon branndører

Publisert Sist oppdatert

Branndøren har få begrensninger i utførelse, finish og ytelser. Systemteknikk gjør det i de fleste tilfeller mulig å fjerne brannfyllinger i profilene, noe som gjør døren både lettere og mer holdbar. Døren har brannklasser, E15, E30, El15, El30 og El60.

Produktet kan plasseres innvendig eller utvendig, hvilket betyr at det for første gang er mulig å plassere en isolert brannklasset E30 dør i yttervegg.

Nye dørdimensjoner gir muligheter

Den nye døren innebærer en betydelig større konstruksjonsfrihet. Gjennom dørkonstruksjonens oppbygging kan målene for brannkonstruksjoner økes. Døren kan lages i dørbladstørrelser opptil 1,40 m i bredde og 2,51 m i høyde for en enkeldør, for en dobbeldør opptil 2,50 m i bredde og 2,51 m i høyde. Dette gir større muligheter for transparens, men åpner også for større muligheter for bedre funksjon som bredere mål for rømning. Døren/dørene kan selvsagt kombineres med faste felt som for første gang kan lages opptil 3,50 m høye og med ubegrenset konstruksjonslengde. Med et stort antall varianter av testede glass med mål opptil 1,40 x 2,20 m og tette fyllinger med mål opptil 1,20 x 2,00 m gir dette stor frihet for utformingen.

Ny sammenføyningsteknikk

Den viktigste delen i en aluminiumdør er sammenføyingsteknikken. Ny teknikk gjør døren mer stabil og forbedrer tettheten. Den nye sammenføyingsteknikken sikrer at alle viktige overflater belegges med lim samtidig som limet ikke kommer i kontakt med omgivelsene. Kjernen i den nye teknikken er støpte, ekspanderbare hjørnevinkler som inneholder integrerte injeksjonskanaler. Hjørnevinkelen fylles med kun én liminjeksjon, noe som gir en riktig dosering til de definerte limflatene. Teknikken innebærer at minimalt med lim benyttes, spill unngås, kvaliteten sikres og produksjonstiden minsker.

Systemintegrert tilbehør

Dørens beslagssystem er oppbygd slik at samtlige beslag, tilbehør og lister enkelt integreres i systemtilpassede kanaler, noe som sikrer kvalitet og utseende samtidig som arbeidsmomentene i produksjonen forenkles. Et bredt profilsortiment gir store muligheter for individuelle utseendeformer. For låsebeslag er døren tilpasset modulprofillås, smalprofillås og flerpunktslås. Samtlige panikk-/rømningsbeslag kan også integreres i dørsystemet.

Thumbnail Image: