Bistår brannvernledere

Publisert Sist oppdatert

Det er plass til flere på skolebenken hos Sturle Hagen (t.v.) og Jan-Tore Dilling i Norsk brannvernforening. Som brannvernleder kan det være en god investering å kontakte disse to, for å putte nyttig kunnskap i sekken.

Norsk brannvernforening har gjennom åtti år arbeidet for å gjøre oss alle mer bevisste om brann- og alle farer som de forhatte flammene forårsaker.

Totalleverandør
Midt i Oslo sentrum befinner foreningens lokaler seg. Her jobber til daglig et knippe personer med hovedmål å spre nyttig informasjon til deg og meg. Enten kan vi ringe dem, vi kan komme på kurs i foreningens lokaler – eller vi kan få en representant til å komme til vår bedrift for å holde kurs. Gjerne for å bistå med å utarbeide evakueringsplaner og brannøvelser.
 
Vrien hverdag
- Brannvernlederne har en vanskelig jobb, konstaterer branningeniør Jan-Tore Dilling. Han har daglig kontakt med mange av dem som har fått tildelt vervet.

- Mange ser på brannvernlederfunksjonen som en utgiftspost, og flere blir fjernet fra vervene sine ettersom de påpeker for mange feil, tror Dilling. Ergo er brannvernlederposten en krympende rase.

Egentlig er det byggets eier som skal utrope en brannvernleder, men ofte er det bare et verv som går på rundgang blant de ansatte. Gjerne utpekt av bedriften, som for eksempel hotellet.

- Det kan være vanskelig å få folk til å ta dette vervet. Mange vil ikke. Gjerne har vervet ett års varighet, anslår branningeniøren.

Særskilte brannobjekter
Han ønsker å påpeke viktigheten av å få til et godt samarbeid mellom byggets eier, bedriftens leder og brannvernlederen.

- De som er vant til å arbeide mye med HMS-forskrifter greier fint å jobbe med brannforebyggende arbeid. For de som ikke har denne erfaringen er det ofte et sjokk å følge forskriftene, er Dillings erfaring.

Alle hoteller er klassifisert som særskilte brannobjekter i bygg der det er fare for tap av flere liv, og hvor det er et behov for instrukser.

- Det er påkrevd med en øvelse for samtlige ansatte hvert eneste år, og det er opp til ethvert bygg å finne en måte å utføre en god øvelse på, sier Jan-Tore Dilling.

- Å få alle ansatte til å tenke sikkerhet som en del av arbeidet er en utfordring, påpeker han.

Kurs for alle
Som totalleverandør på det organisatoriske planet kan Norsk brannvernforening være en god sparringspartner for alle som lurer på hvordan brannforebyggende arbeid på hotellet skal foregå. Uansett god vilje hos brannvernlederen, er det helt nødvendig med relevant kompetanse for å utføre oppgaven.

- Denne kan tilegnes ved å gå på kurs her hos oss. Vi har også mye kurs- og informasjonsmateriell vi deler ut herfra, forteller Dilling.

I 2004 ble det arrangert 14 tre dagers kurs over hele landet. Stadig flere eiere velger å delta på kurs, noe Dilling og fagansvarlig for informasjon i brannvernforeningen, Sturle Hagen, synes er kjempepositivt.

- De fleste gjør en utrolig god jobb, men det er vanskelig å få gehør ute i bedriftene for behovet, sier de to.

Thumbnail Image: