Beskytt mot brann og skader fra lyn

Publisert Sist oppdatert

Skadeomfanget fra lynnedslag er ofte stort, dessverre også med tap av menneskeliv. Det mest utsatte ustyret i en el-installasjon vil være datamaskiner, stereoanlegg, radio/TV, telefon, varmtvannstank og hvitevarer.

Ustyr vil ikke nødvendigvis bli ødelagt umiddelbart, men svekkes over tid med redusert levetid eller brann som resultat.
Finansnæringens Hovedorganisasjon opplyser på sine nettsider at forsikringsselskaper får mer enn 5 400 meldinger i året om branner oppstått som følge av lynnedslag.

Sommeren mest lynutsatt
Ifølge Norsk Brannvernforening er juli og august de to månedene med mest intens lynaktivitet. Hedmark, Oppland og Sør-Norge generelt er de mest rammede områdene. Dette omfatter Norges mest befolkede arealer, langs hele sørlandskysten og Oslofjorden og opp til Oslo og Mjøsa, hvor lynaktiviteten er spesielt intens.

Selv om statistikken viser at lynsesongen er om sommeren, kan lyn inntreffe hele året, også midt på vinteren.

Ikke bare lynnedslag!
Skadelige overspenninger i det elektriske nettet oppstår dessverre ikke bare som følge av lynnedslag. Disse opptrer ofte også på grunn av koblinger i det elektriske forsyningsnettet. Overspenningene fra koblinger er ikke så store som hva et lynnedslag gir, men er den største årsaken til redusert levetid på elektrisk utstyr.

Har du sikret ditt elektriske anlegg mot overspenninger?
- Normen for elektriske anlegg, NEK 400:2006, kapittel 44, avsnitt 443, omhandler beskyttelse mot atmosfæriske- og koblingsoverspenninger, forklarer produktsjef Lasse Baugerud hos Schneider Electric Norge.
Overspenningsvern er den mest effektive måten å beskytte seg på. Bruk av overspenningsvern gir deg økt sikkerhet mot brann og skader, og vil hos de fleste forsikringsselskap gi ekstra rabatt.

Ulike typer overspenningsvern

- Som en minimumsløsning bør en hver bolig ha montert et overspenningsvern av typen T2 i sikringsskapet. Dette vil i de fleste boliger gi en god grunnbeskyttelse, og oppfylle myndighetskravene til beskyttelse.

Hvis det er langt (mer enn 30m) fra sikringsskapet til ustyret som skal beskyttes, anbefales det å installere et tilleggsvern type T2 eller T3 så nær utstyret som mulig, forklarer Baugerud.
Ønskes en optimal beskyttelse, bør det også vurderes beskyttelse av antenne, tele- og datakabler.

Hvordan virker vernet?

- Overspenningsvernet leder uønskede overspenninger på en kontrollert måte til jord, slik at utstyr som står etter vernet blir effektivt beskyttet. Ved å montere overspenningsvernet i sikringsskapet, vil hele installasjonen være beskyttet. Schneider Electrics nyeste overspenningsvern er spesielt utviklet og tilpasset for norske forhold, og gir med det mange fordeler: høyere driftssikkerhet, bedre brannsikkerhet, lengre levetid for det beskyttede utstyret, forsikringsrabatt og sist, men ikke minst, tilfredsstillelse av de nyeste kravene til elektriske anlegg (NEK 400:2006).

Installasjon, tilkobling og vedlikehold

For å sikre optimal beskyttelse er det viktig å sørge for riktig installasjon av overspenningsvernet. Feil installasjon kan gi vesentlig reduksjon beskyttelse, dermed øke sjansen for at de elektroniske apparatene ødelegges. Kontakt derfor alltid autorisert installatør for å installere egnede overspenningsvern.

Thumbnail Image: