NYTT MERKE: Slik ønsker Sjømatrådet at norsk sjømat skal selges ute i verden.
NYTT MERKE: Slik ønsker Sjømatrådet at norsk sjømat skal selges ute i verden.

Slik skal norsk sjømat selges

Sjømatrådet har nå lansert et nytt opphavsmerke for norsk sjømat, «Seafood from Norway». Det nye merket garanterer norsk opphav og skal bidra til å forsterke norsk sjømats posisjon globalt.

Publisert

– Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer, og har potensiale til å bli vår sterkeste merkevare globalt. Med det nye opphavsmerket tydeliggjør vi Norge som avsender og garantist for verdens beste sjømat. Vi ønsker et opphavsmerke som hele sjømatnæringen kan være stolt av, og bidrar til å løfte næringen inn i en fremtid der sjømat er vår viktigste eksportvare, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

– Mye å være stolt av

Larsen legger til:

– Norge har naturgitte forutsetninger for å levere verdens beste sjømat. Det kalde og klare havet som gir den unike smaken. Norske myndigheter som er garantist for en bærekraftig forvaltning av sjømatressursene. Menneskene som viderefører lange tradisjoner og skaper nye innovasjoner. Forskningen, forvaltingen og teknologiutviklingen som er i verdensklasse. Vi har mye å være stolt av som sjømatnæring og som sjømatnasjon.

I BUTIKK: Slik vi det nye opphavsmerket se ut i butikk.
I BUTIKK: Slik vi det nye opphavsmerket se ut i butikk.

Vil øke synligheten

Sjømatrådet ønsker at det nye opphavsmerket skal bidra til å øke synligheten og gjenkjennelsen globalt, på tvers av markeder, produkter og arter. Merket gir et tydelig signal om norsk opphav. Det nye merket skiller seg fra de fleste opphavsmerker, noe som er et bevist valg. Norsk sjømat skal fremstå som naturen vår og menneskene som jobber i næringen. Unik, rakrygget og stolt av å representere sjømat fra Norge.

– Omfattende tester i våre viktigste markeder både i Europa og Asia bekreftet at vi nå har et sterkere opphavsmerke som fungerer på tvers av arter og markeder, sier Larsen.

Gjenspeiler det norske

GAMMELT MERKE: Slik var det nå pensjonerte merket.
GAMMELT MERKE: Slik var det nå pensjonerte merket.

Merket er utviklet for å skape assosiasjoner til speiling av fjell i havet, fjell, hav og horisonten som binder dem sammen.

- Vi ønsker å gjenspeile det unike med Norge; det kalde klare havet, våre naturgitte premisser, vår respekt for naturen, vår kystkultur og vårt opphav. Vårt mål er at det nye opphavsmerket tydelige kommuniserer denne stoltheten, sier kreativ leder Tone Bergan i Uniform.

Fakta:

Norge er verdens nest største sjømateksportør, etter Kina.

For nær 70 prosent av konsumentene i de viktigste markedene for norsk sjømat er opphav viktig for valg av sjømat.

Norges sjømatråd administrerer opphavsmerket, som er en felles, frivillig merkeordning for hele den norske sjømatnæringen.

Sjømatrådet har fremmet opphavet til norsk sjømat gjennom det tidligere NORGE merket, som har vært en vesentlig del av omdømmebyggingen for norsk sjømat. Merket ble lansert for 17 år siden, og tiden er nå inne for revitalisering.

Norges sjømatråd har lagt til grunn omfattende analyser rundt kjennskap, verdi og oppfattelse av det tidligere NORGE-merket i arbeidet med å forme «Seafood from Norway»-merket.

Opphavsmerket benyttes av Sjømatrådets aktiviteter, samt av bransjeaktører, importører, distributører, produsenter og butikkjeder. Merket garanterer at produktet har norsk opphav.