Til veggs

Publisert Sist oppdatert

Det spørs om dette teppet er å anbefale. Vi råder absolutt ikke hoteller å legge teppegulv, sier Britt Ann K. Høiskar.

 

 

 

– Faktisk er inneluften i et rom med tepper mye bedre enn inneluften i et rom uten tepper, sier Jens Mark på Egeteppers hjemmeside. Støvet virvler ikke rundt i rommet men bindes i teppet til det støvsuges. Så lenge du støvsuger med jevne mellomrom og teppet er av god kvalitet vil inneklimaet bli bedre med et heldekkende teppe.

– Dette gjelder kun så lenge teppet er helt nytt, repliserer professor dr. med. Kjell Aas, helt nye tepper absorberer støv og gass, men de behøver daglig renhold fra dag en. I tillegg må de dyprenses årlig. Selv denne behandlingen er ikke nok for at personer med allergier kan oppholde seg i det teppebelagte rommet uten å bli dårlig, siden teppet vil avgi støv og annen smuss med tiden.

Entydig fra NAAF

– Vi anbefaler absolutt ikke hoteller å legge teppegulv. Med jevne mellomrom kommer denne diskusjonen opp, og vi utfører da nye tester og går gjennom de siste forskningsresultatene internasjonalt. Det er aldri noen resultater som konkluderer med at helsegevinsten for personer med astma eller allergi blir bedre ved at de oppholder seg i rom med teppegulv, sier fagsjef for uteluft/inneklima Britt Ann K. Høiskar hos NAAF.

Høiskar peker på en annen innfallsvinkel, det er viktig å forebygge allergi. Per i dag viser undersøkelser at ca 20 posent av alle barn under 10 år har astma, med andre ord er en stor del av befolkningen avhengig av et godt inneklima.

– Samtidig er det heldigvis flere hoteller som tar hensyn til gjester med allergi. Blant annet har både Scandic på Gardermoen og Hotell Seilet i Molde hørt på oss og avstått fra å legge teppegulv, sier Høiskar. NAAF er med i foraet som diskuterer den nye tilgjengelighetsloven, og alle nye hoteller vil antagelig bli pålagt og ikke bruke tepper for at allergikere skal kunne bo på hotellene. I loven heter det at privat virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming om virksomheten er rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Innhold i tepper

En som har forsket mye på innemiljø, er spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke. Han anbefaler heller ikke bruk av tepper.

– Et heldekkende teppe vil etter hvert fungerer som reservoar for organisk materiale med allergener som dyreflass, middrester, pollen og matrester, samt bakterier og bakterierester, støv og partikler. Dette utgjør en kontinuerlig kilde for forurensning av innemiljø.

Dersom tilstrekkelig fuktighet er tilgjenglig, kan teppegulv bli oppvekstmedium for bakterier, muggsopp, midd og annen mikrobiologi. Det forverres med økende temperatur. Det er mer bakterier og mugg i luften over teppegulv sammenlignet med andre gulv.

Kjemisk forurensning av innemiljø er også ofte rapportert i forbindelse med avgassing av diverse kjemikalier fra lim, tekstiler og teppematerialer i forbindelse med nylegging av teppegulv. Vanlige rengjøringsmetoder og -midler for teppegulv kan forurense innemiljø på grunn av støvsuging/blåsing som forurenser inneluften. Befuktning av teppene som kan øke mikrobiologisk aktivitet og sjamponering ved rensing som kan tilføre irriterende kjemikalier til innemiljø, sier han.

Godt renhold

I følge teppelverandørene kan teppegulv brukes, men man må sørge for godt renhold. Dette betyr i praksis daglig støvsugingsom fjerner det meste av tørt smuss og skitt. Det må imidlertid tas hensyn til trafikkintensiteten på de forskjellige områdene. I et område med stor trafikk må det daglig støvsuging til. Er teppet utsatt for middels høy trafikk er, det nok med støvsuging to til tre ganger per uke. I et rom med lett trafikk er støvsuging en til to ganger per uke anbefalt.

Det bør benyttes støvsugere med roterende børstemunnstykke for å oppnå best resultat. For å kunne fjerne fine støvpartikler, bør det også ha et bra HEPA – mikrofilter. Filteret fjerner nesten 100 prosent av pollen, støv etc.

Kjemisk rensing av teppene anbefales etter behov. Ta kontakt med et profesjonelt rengjøringsfirma til å utføre arbeidet. Se til at det ikke er noen flekker eller smuss igjen på teppet. Teppet må ikke benyttes før det er helt tørt. Møbler etc. kan avgi farge på et fuktig teppe.

Konklusjon

Det finnes fortsatt ingen dokumentasjon som kan gi støtte til påstander om at moderne tepper ikke er noe problem for inneklima. Tvert imot styrker en gjennomgang av nyere litteratur tidligere vurderinger om at teppegulv forverrer miljøet og fører til plager for alle med allergi og annen overfølsomhet.

Thumbnail Image: