Skovly Engros først

Publisert Sist oppdatert

 

- Vi er stolte av å være den første renholdsgrossisten i Norge som miljøfyrtårnsertifiseres. Prosessen har gitt hele organisasjonen vår et nytt og positivt fokus på alle miljøaspekter ved vår virksomhet. Vi håper og tror at vi gjennom arbeidet med denne sertifiseringen har satt oss i stand til å møte miljøkravene fra myndigheter og markedet på best mulig måte, og at vi har skapt en god plattform for dette arbeidet framover. Samtidig forventer vi at miljøsaken ikke bare blir ”en sak for festtaler”, men får en tydeligere vekting ved valg av leverandør både i privat og offentlig sektor, sier driftsdirektør Tore Skogstad.

Thumbnail Image: