Skjerper samfunnskravene

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

SCA som er eier av varmekermet Tork går et skritt videre i arbeidet med bærekraftige løsninger, og strammer inn kravene overfor underleverandører av råmaterialer. 

Dette for å sikre at råmaterialene produseres på en samfunnsansvarlig måte. De nye globale kravene til leverandører er utformet på bakgrunn av samfunnsendringer og det faktum at SCA får stadig flere leverandører i ulike land. 

 

Internasjonal trend

- Vi ser at det er en internasjonal trend at kunder og forbrukere er opptatt av samfunnsansvar og ønsker å kjøpe produkter fra leverandører som tar dette seriøst, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for Reise Norge i HSH, Hovedorganisasjonen for handel og tjenester. Hun fortsetter:

- For at sluttbruker også i hotell og restaurantbransjen skal få anledning til gjøre gode miljøvalg, må bransjen jobbe med leverandører som tar dette på alvor. Det er derfor gledelig at store internasjonale varemerker velger å gå i front, ta samfunnsansvar og gi garantier for at alle som er involvert i produksjonen blir ivaretatt på en slik måte som norske kunder og forbrukere kan være bekjent av.

 

Strenge krav

SCA har lenge hatt fokus på bærekraftige løsninger i sammenheng med miljø, kvalitet og samfunnsansvar. De nye kravene er svært strenge, og leverandørene må undertegne en skriftlig erklæring på at de vil følge dem. 

- Vi mener det er viktig å ligge i forkant av utviklingen på dette området. Våre kunder etterspør dette og vil forsikre seg om at Tork hygieneartikler og dispensere ikke bare er miljøvennlige, men også produsert på en samfunnsansvarlig måte, sier Line Pedersen, som er Produkt og Markedssjef i Tork. 

Leverandørkravene dekker områder som kvalitet, produktsikkerhet, miljø, kjemikalier og samfunnsansvar. Vekten på samfunnsansvar betyr blant annet strengere kontroll for å sikre at leverandørene tilbyr sikre arbeidsforhold for de ansatte, at de betaler lovfestet tarifflønn, at det ikke forekommer barnearbeid i fabrikkene og at arbeidstidsbestemmelsene blir fulgt.

Det blir laget en handlingsplan for de leverandørene som ikke oppfyller SCAs krav, og sammen med SCA vil fabrikken samarbeide om å gjøre forbedringer slik at kravene kan oppfylles. 

Main Image:
Thumbnail Image: