Spennende bransjedag

Publisert Sist oppdatert

Bransjedage går av stabelen 5. februar og temaet er hvordan finanskrisen påvirker servicebransjen, og hva ledere i private bedrifter og offentlige- og ideelle virksomheter kan gjøre for å skape engasjement og sikre nytenkning som svar på krisen. Bransjedagen 2009 gir også muligheten til å bli nærmere kjent med årets avgangstudenter og til å knytte kontakter med andre i bransjen.

De senere årene har det skjedd betydelige bransjeendringer innenfor servicenæringene. Utdanningene ved Høgskolen i Akershus er oppdatert og utvidet fra 2-årige kandidatstudier til 3-årige bachelorgrader. Husøkonomene har fått nye arbeidsoppgaver innenfor blant annet eiendomsdrift, kontraktsledelse, innkjøp og logistikk, i tillegg til de tradisjonelle oppgavene i hotell- og renholdsbransjene. Kostøkonomenes arbeidsfelt er også under endring, for de tradisjonelle institusjonskjøkkenene utfordres av en ny matservicebransje som driver industriell produksjon og distribusjon av måltider. I tillegg har det åpnet seg et betydelig marked for rådgivning og veiledning om kosthold og ernæring.

Høgskolen i Akershus har som mål å uteksaminere bachelorer i Husøkonomi og serviceledelse og i Kostøkonomi, ernæring og ledelse med relevant kompetanse for lederstillinger i private bedrifter, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Disse bachelorene er blant annet kvalifisert til å håndtere linjeleder-, personell-, økonomi-, miljø-, kvalitets-, planleggings- og prosjektlederoppgaver i flerkulturelle arbeidsmiljøer.

 ,,Høgskolen i Akershus er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr disse utdanningene som er skreddersydd for servicenæringene.

Program for bransjedagen

Thumbnail Image: