POPULÆRT: Oslo opplever stor økning i antall turister, det samme gjelder Stavanger, Trondheim og Bergen. På bildet ser vi Karl Johan Hotel, som driftes av Norlandia Hotel Group.

Dette er de største RevPAR-vinnerne

Her er hotelloversikten fra første halvår i 2023. 

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting er ikke den norske hotellnæringen tilbake til gamle høyder beleggsmessig, men med kraftig prisvekst er losjiomsetningsnivået sterkere enn noen gang. 

«Som vanlig er tallene i all hovedsak fra Benchmarking Alliance. Vi finner data for rombelegg, rompris og RevPAR for de siste årene og månedene samt delvis på ukedags- og dagsnivå. Forhåndsbooking og totalomsetning er andre tema. Det gås gjennom totaltall for Norge, samt data fra norske storbyer, andre norske markeder og noe fra Norden/Baltikum», skriver Wiederstrøm. 

Her kan du lese hele rapporten som er utarbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting.

Og her kan du får en kort oversikt over noen av de viktigste punktene i rapporten:

  • Basert på data fra det norske utvalget med hoteller som rapporterer til Benchmarking Alliance, kan vi slå fast at årets første halvår er det beste, losjiomsetningsmessig nominelt, noen gang
  • Romprisene var 10,7 % høyere enn i første halvår i fjor og hele 29,1% høyere enn tilsv. i 2019 - alt nominelt
  • Rombelegget i årets seks første måneder (55,7 %) lavere enn i 2019 (58,4 %) tross vekst fra i fjor (51,7 %)
  •  De «4 store» (Oslo, Bergen, Stv. og Trondh.) er blant vinnerne når det gjelder RevPAR-utvikling, primært fra i fjor
  • Av SSB-data ser vi at utenlandstrafikken ikke er helt tilbake på det nivået man oppnådde i 2019
  • Antall yrkesgjester er bak 2019-nivå
Powered by Labrador CMS