Skal utrede reiselivssatsingen

Publisert Sist oppdatert

- Evalueringen viser at Innovasjon Norge spiller en viktig rolle for utviklingen av norsk næringsliv og bidrar til økt innovasjon, internasjonalisering og profilering. Samtidig peker den på at det er rom for forbedringer på flere områder. Det vil vi ta tak i og følge opp, sier Trond Giske.

Det er behov for økt kunnskap om effektene av den offentlige reiselivssatsingen. (Illustrasjonsfoto)

I går mottok nærings- og handelsminister Trond Giske evalueringsrapporten om Innovasjon Norge. Det er NHD som har tatt initiativ til undersøkelsen som er gjennomført av Econ Pöyry i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling AS og Damvad.

Rapporten trekker særlig frem at det er behov for økt kunnskap om effektene av den offentlige reiselivssatsingen og Innovasjon Norges utekontorer, og anbefaler videre utredninger på disse områdene.

-Jeg har merket meg synspunktene i evalueringen. Vi har allerede satt i gang et arbeid for å utrede reiselivssatsingen og vil også følge opp anbefalingen om å se nærmere på utekontorene, uttaler Giske.

Rapporten viser at Innovasjon Norge formidler finansielle virkemidler på en profesjonell og faglig solid måte. Samtidig blir det påpekt at selskapet i for liten grad har utviklet seg som kunnskapsorganisasjon og premissgiver for norsk næringspolitikk.

-Det er nå seks år siden etableringen av Innovasjon Norge, og det var derfor på tide å se nærmere på hvordan Innovasjon Norge har løst sine oppgaver. Evalueringen viser at det er mulig med forbedringer for å nå målene. Rapporten anbefaler en klarer kobling mellom virkemiddelbruk og målstruktur i selskapet, sier Giske.

Innovasjon Norge er også en svært viktig aktør for å fremme regional næringsutvikling i Norge.

-Evalueringen viser at Innovasjon Norge bidrar til økt verdiskaping i bedrifter over hele landet. Jeg er glad for at evalueringen forteller om en positiv utvikling i organisasjonen, og at vi ser tegn til at innovasjonsgraden øker. Dette tyder på at vi er på riktig spor, for eksempel med å satse på nettverksprogrammer som NCE og Arena. Jeg vil bruke denne evalueringen til å få enda bedre resultater og effekter av de distriktspolitiske virkemidlene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Rapporten skal nå sendes ut på en bred høring, hvor involverte parter vil få anledning til å komme med sine innspill.

Thumbnail Image:
Powered by Labrador CMS