Norge på kongresstoppen i Norden

Har flest internasjonale møter og kongresser.

Publisert Sist oppdatert

For første gang er Norge ledene i Norden både i antall internasjonale kongresser og på den totale verdensrankingen, hvor Norge nå innehar en 17. plass. Mens Norge har sikret en jevn økning i antall møter de siste årene, har de øvrige nordiske landene opplevd en nedgang i antall møter fra 2012-2013.

Tallene er hentet fra UIAs årlige oversikt, som er basert på antallet møter- og kongresser arrangert av internasjonale organisasjoner bestående av minimum 50 deltakere over minimum to dager, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Omsetning på 1,6 milliarder

- Det internasjonale møte- og kongressmarkedet er et business-to-business marked, hvor langsiktighet i arbeidet og personlige relasjoner er helt avgjørende. Med en samlet investering på rundt 4 millioner kroner i kongressarbeidet i Norway Convention Bureau, et effektivt samarbeid med Innovasjon Norge, samt målrettet arbeid i byene lokalt og SAS, sier det seg selv at regnestykket ser bra ut når en sitter igjen med en total omsetning på 1,6 milliarder kroner, sier administrerende direktør Frode Aasheim, i Norway Convention Bureau.

- Dette arbeidet må ytterligere forsterkes i tiden som kommer med økt hotellkapasitet i alle Norges byer, så dersom det er noen som vil være med oss å forsterke satsningen i årene som kommer er det bare å si i fra, fortsetter han.

- Dette er en et resultat av et langsiktig og godt samarbeid mellom Innovasjon Norge og Norway Convention Bureau. Vi er svært fornøyd med utviklingen innenfor dette lønnsomme segmentet som er mindre konjektur avhengig i et noe ellers usikkert reiselivsmarked. Gjestene har et høyt forbruk, skaper mange kommersielle gjestedøgn samtidig som det er viktig for nyrekruttering innen ferie -og fritid segmentet, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Oslo i vinden

Oslo gjør seg også bemerket i den nye rapporten som beste by i Norden og som nummer 16 i verden med over 100 internasjonale møter og kongresser det siste året. Oslo arrangerte i 2013 over halvparten av Norges totale 196 kongresser.

Internasjonale møter og kongresser som vinnes til Norge av fag- og forskningsmiljøer, skaper omsetning i millionklassen for hoteller, kongressentre og leverandører i de største byene i Norge.

- Med et gjennomsnittlig døgnforbruk på 3620 kroner er internasjonale møte - kongressdeltakere de mest lukrative kundene innenfor reiselivet.  Derfor jobber Norway Convention Bureau strategisk og målrettet sammen med Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, SAS og Innovasjon Norge for å vinne internasjonale kongresser til Norge, sier Aasheim.

Antall internasjonale møter- og kongresser godkjent av UIA gir derimot ikke et helt riktig bilde av antall internasjonale møter- og kongresser i Norge. Fjorårets tall viser at det ble arrangert 421 internasjonale møter og kongresser i Norge, noe som representerte 104 083 deltakere og 437 150 gjestedøgn, noe som igjen genererer 1,6 milliarder kroner i deltakeravgift, overnatting, transport, mat, drikke, shopping, skatter og avgifter m.m.