DEAL: Eurest og FLO ser frem til oppstart 1.november. Fra venstre Christian Lind, Stig Andre Kristiansen og Nina Bruun Taule i Eurest og Torstein Lidtveit Øygarden, Judit Dahl og Roger Røsnes fra FLO.
DEAL: Eurest og FLO ser frem til oppstart 1.november. Fra venstre Christian Lind, Stig Andre Kristiansen og Nina Bruun Taule i Eurest og Torstein Lidtveit Øygarden, Judit Dahl og Roger Røsnes fra FLO.

Eurest skal fore Forsvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har inngått en avtale med Eurest om drift av samtlige kantiner over hele landet. Avtalen har en estimert verdi på 900 millioner kroner.

Publisert

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har inngått avtale med Eurest om drift av samtlige velferdskantiner og lunsjkantiner. Avtalen innebærer også drift av messeforpleining på Kolsås og kafeen på Akershus Festning.

Kontrakten har en samlet estimert verdi på 900 millioner kroner over kontraktsperioden på 7 år, inklusiv opsjoner.

Eurest AS, som er en del av Compass Group, fikk full score på alle kvalitetskriterier i anbudsrunden. Konsept og promotering for å nå de velferdsmessige mål rundt ivaretakelse av de vernepliktige ble særlig vektlagt.

Skreddersydde konsepter

- Sett opp mot konkurrentene har Eurest tilbudt konseptene som anses å treffe målgruppen best, med blant annet innovative digitale løsninger, inkluderende aktiviteter i velferdskantinene og gode promoteringstiltak. De fremstår som en sikker leverandør med gode verktøy for kvalitetssikring av alle ledd i leveransen, sier Torstein Lidtveit Øygarden, Sjef FLO Strategiske anskaffelser.

-Det er gledelig å få så gode tilbakemeldinger på løsningene vi har kommet med. Vi er utrolig glade for å stå igjen som Forsvarets foretrukne leverandør etter en omfattende anbudsrunde, sier Nina Bruun Taule, salgs- og markedsdirektør i Compass Group Norge.

Bred erfaring

Inn i implementeringen har Eurest med seg erfaring fra blant annet avtaler med NATO og offentlige aktører som Politiets Fellestjenester og NRK. Oppstart blir 1. november 2019.

- Compass har de siste årene satset mye på innovasjon, bærekraft og digitalisering. At vi vinner frem hos store aktører viser at dette blir verdsatt i markedet. Vi gleder oss til oppstarten og videre samarbeid med Forsvaret, avslutter Bruun Taule.