Nederst fra venstre: Roger Tveide (Adm Dir ESP), Vishal Goenka (CFO Renaissance Contract Services AS) og Steinar Myklebust (Styreformann og eier ESP). Bakerst fra venstre: Bernt Arne Sandsmark (Daglig Leder NOC) og Ingvar Varhaug (Styremedlem NOC)
Nederst fra venstre: Roger Tveide (Adm Dir ESP), Vishal Goenka (CFO Renaissance Contract Services AS) og Steinar Myklebust (Styreformann og eier ESP). Bakerst fra venstre: Bernt Arne Sandsmark (Daglig Leder NOC) og Ingvar Varhaug (Styremedlem NOC)

Oppkjøp på catering-fronten

Elite Service Partner AS (ESP) har gått til innkjøp av Norsk Offshore Catering (NOC).

Publisert

Gjennomføring av transaksjonen er imidlertid betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Det forestående oppkjøpet er et ledd i ESP sin strategi om etablering i Offshoresektoren og vil bli det største oppkjøpet foretatt av ESP.

– Vi overtar et veldrevet selskap med mange dyktige medarbeidere og en fornøyd kundemasse, sier Steinar Myklebust, styreleder i ESP.

NOC ble startet i 1995 der selskapets formål var offshore catering og renhold i Nordsjøen. Selskapet omsetter for om lag 280 millioner og har 275 ansatte fordelt på 12 flyttbare rigger i Nordsjøen.

Med dette oppkjøpet kan ESP med datterselskap tilby tjenester som Facility Management, Renhold (bedrift- og privatmarkedet), Kantine, EiendomsService, Vaktmestertjenester, Matteservice, Skadesanering, Betongsliping, Camp/riggdrift både onshore og offshore, Hygienetjenester, Desinfeksjon av søppeldunker og søppelrom m.m.

Etter gjennomføring av oppkjøpet vil alle selskap under Elite Service Partner AS totalt omsette for om lag 1,4 milliarder kr i 2018.