Styrker ledelsen

Publisert Sist oppdatert

Viseadministrerende direktør: Morten A. Kahrs arbeidet frem til nyttår som driftssjef i Norlandia Hotels & Resorts og er forfremmet til viseadministrerende direktør. Kahrs kom til Norlandia Hotels & Resorts så tidlig som i 1995, da som salgs- og resepsjonsansvarlig ved Norlandia Østerdalen Hotell. Han gikk siden over i stilling som hotellsjef ved Norlandia Trysil-Knut Hotell, deretter tilbake til Norlandia Østerdalen Hotell som daglig leder, februar 2000 begynte som driftssjef ved Norlandias hovedkontor. Morten A. Kahrs har 4-årig utdanning fra Høgskolen i Hedmark.

Driftsdirektør: Jarle Holsve gikk inn i Norlandia Hotels & Resorts som driftssjef i 2001 og trådte inn i nyopprettet stilling som driftsdirektør fra 01.01.2006. Holsve har vært i reiselivsnæringen siden 1987 da han fikk stilling som hotellvakt på Atlantic Hotell i Stavanger. Siden det har han holdt seg til hotellbransjen og arbeidet som hotelldirektør i til sammen ti år ved Rainbow Gildevangen Hotell i Trondheim og Rainbow Cecil Hotell i Oslo.

Fra og med 2006 er det 41 hoteller i Norlandia Hotels & Resorts, hvorav 33 i Norge og 8 i Sverige.

Thumbnail Image: