Seks lag i NM-finalen

Publisert Sist oppdatert

– Den gode deltakelsen på NM i institusjonskokkfaget/lag med seks kvalifiserte lag i finalen er en skikkelig opptur for Kost- og ernæringsforbundet, sier forbundsleder Britt R. Sørø.

Vinnerne av NM i institusjonskokkfaget/lag 2009, Anne Lise Hegna og Katrine Nykås.

Gode menyforslag
Komitémedlem og hoveddommer Morten Heiaas er godt fornøyd med menyforslagene som lå på bordet: – De er jevnt over veldig gode. Når det gjelder kreativitet mener jeg nivået er høyere enn i fjor, med forbehold om at jeg ikke har smakt på noen av menyene ennå.

Med seg i dommerpanelet har han Vidar Arnesen fra Oslo universitetssykehus, Kari Sygnestveit, Haukeland sykehus og Karin Linden, leder av Kost och Näring i Sverige.

Lyr og svinenakke
Nytt for 2011 er at lagene bare skal lage lunsj, middag og dessert. Tidsrammen blir som før, men ved å ta bort frokosten håper Kost- og ernæringsforbundet at lagene som skal konkurrere vil få bedre tid.

Finalelagene skal lage mat som skal serves på en allmennpsykiatrisk sengepost. Alderen på pasientene er mellom 30–50 år og de er innlagt i gjennomsnitt to–fire måneder. Fire av de 12 pasientene skal ha laktovegetarisk kost. Alle menyene skal pris,- energi- og næringsstoffberegnes. Råvarene skal ikke overstige 55 kroner per porsjon for begge måltidene.

Til lunsjen er lyr satt opp som hovedråvare, til middag er det svinenakke som står på menyen. I tillegg stilles krav om at lagene må benytte seg av produkter fra råvarelistene til Tine og Bama.

Henning Stordal – ”motstrøms i kantinebransjen”.

Premier
Vinnerlaget premieres med 20 000 kroner, 13000 kroner går til sølvvinnerne, og bronselaget premieres med 7000 kroner.

Sponsorer
Sponsorer til NM i institusjonskokkfaget/lag er: Hovedsponsor Tine BA, Norrek, Rieber & Søn Foodsevice, Lilleborg Profesjonell, Asko Storhusholdning, Figgjo, Duni Foodsolutions, Mills Proff Partner, Bama, Aivo, Unilever Foodsolutions, Nortura og Eksportutvalget for fisk.

Finalelagene 2011
Lag 1: Roger Willassen og Lars-Andre Pedersen, begge ansatt i Forsvaret ved Bodin leir, Bodø hovedflystasjon. Willassen har fagbrev både som kokk, institusjonskokk og kjøttskjærer. I 2005 og 2006 deltok han i Nord-Norsk mesterskap, i 2009 i NM i institusjonskokkfaget – lag. Pedersen har fagbrev som kokk og deltar i NM for første gang.

Lag 2: Christian Andersen Holden og Dag Rasmussen er begge ansatt ved Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF. Rasmussen er institusjonskokk, mens Holden både har fagbrev som restaurantkokk og servitør. Rasmussen har tidligere deltatt i NM og fikk sølv for innsatsen i 2005.

Lag 3: Anita Dalseth Bernhardsson og Hilde Lehmann Valde, begge Ålesund sjukehus, Helse Sunnmøre. Begge er institusjonskokker og det er første gangen de stiller i NM.

Lag 4: Silje Krogsæter og Merethe Haugerud. Krogsæther er institusjonskokk og ansatt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Haugerud er ansatt på Grande sykehjem i Frogn kommune. Begge har deltatt i NM to ganger tidligere.

Lag 5: Kokk Aud Nordby og institusjonskokk Solveig Dyrhovden begge ansatt som kokk/verksbetjent ved Ila fengsel. Nordby har deltatt i NM to ganger før, mens Dyrhovden deltar for første gang.

Lag 6: Institusjonskokk Ronny Nilsen og Jørgen Spangen Iversen, begge ansatt som kokk i Bergen Fengsel. Ingen har konkurranseerfaring fra NM tidligere. Dette laget stiller også med en reserve: Terje Leite Stenmark, også han kokk ved Bergen fengsel.

Matomsorgsseminar
I dobbelt forstand blir det matnyttig kunnskap og erfaring å hente på matomsorgsseminaret samme dag:

Motstrøms i kantinebransjen
Vinner av Matomsorgsprisen 2010 Henning Stordal vil fortelle hva som ligger i juryens begrunnelse: ” – for å gå motstrøms i en anbudspreget kantinebransje som overfokuserer på pris, og isteden fokuserer på miljø – rene råvarer og rene smaker – på kvalitet, individ og gjest samt kompetente og tilfredse medarbeidere”.

”Må hjelpe kommunene ved å drive kostnadseffektivt”
Enhetsleder Bjørn Høyem og produksjonsleder Arnt Bruem vil forklare hvordan Steinkjer Sentralkjøkken, som produserer varmmat for leveranser til institusjoner og omsorgsboliger i nærområdet, greier kunststykket å krympe varekostnaden samtidig som omsetningen øker og produktkvaliteten kontinuerlig forbedres. Det er et resultat av god direktekontakt med sluttbrukerne, ved å bli stadig bedre på innkjøp og en optimal logistikk gjennom hele verdikjeden.

Thumbnail Image: