Overnattingsrekord på norske hoteller

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

I fjor hadde Norge 19,2 hotellovernattinger. Det er ny toppnotering, men antall utenlandske overnattinger i Norge har gått ned. 

Selv med 19.2 millioner hotellovernattinger i 2011, utgjør de norske overnattingene kun 1,2 prsoent av overnattingene i Europa. Også Europa sett under ett satte rekord i fjor, med 1.627 millioner overnattinger. Dette er 3,8 prosent høyere enn året før og ca 14 prosent høyere enn i 2000, melder Horwath.

I Norge økte antallet overnattinger med fire prosent fra 2010 og 17 prosent sammenliknet med år 2000. Mens de utenlandske overnattingene i Europa har økt med 17 prosent siden år 2000, har de gått tilbake med 1,5 prosent i Norge i samme periode. Utenlanske overnattingers andel av totalen i Norge utgjorde ca 25,5 prosent i 2011, mens utenlandsdelen var på 29 prosent i 2000. Norge opplevde imidlertid en økning i antall overnattinger fra Sverige og Storbritannia i fjor, mens det var en nedgang i antall overnattinger fra Tyskland og Danmark. 

Totalt sto utenlandske overnattinger for 47 prosent av overnattingene i Europa, og den høyeste utenlandsandelen i 2011 hadde Estland med 76 prosent, Latvia med 75 prosent og Østerrike med 72 prosent. De landene med lavest utenlandsandel var Romania (17 prosent), Tyskland (21 prosent ) og Sverige (23 prosent). Dette fremgår av nylig publisert statistikk fra Eurostat/ SSB.

 

Største varmerker

Horwath har også satt opp en liste over de største hotellvaremerkene, rangert etter antall hoteller. Listen ser slik ut for 2011: 

1: Rica Hotels, 61 hoteller, 8732 rom

2: Thon City, 34 hoteller, 3809 rom

3: Quality Hotels (Choice), 30 hoteller, 4543 rom

4: Best Western, 29 hoteller, 1824 rom

5: Quality Resort (Choice), 23 hoteller, 2313 rom

6: Radisson BLU, 19 hoteller, 5275 rom

7: Scandic, 18 hoteller, 3185 rom

8: Comfort (Choice), 17 hoteller, 2107 rom

9: Clarion Collection (Choice), 16 hoteller, 1627 rom

10: Thon Conference, 15 hoteller, 2990 rom

 

Choice Hotels er imidlertid den største kjeden i Norge, men markedsføres både som Choice og som fem egne varemerker (Quality, Quality Resort, Comfort, Clarion og noen hoteller meg egne varemerker) Thon hotellene har fire undervarianter (Thon City, Thon Conference, Thon Budget og Thon Resort)

Choice har tilsammen 94 hoteller, Thon har 62 hoteller og First har ni hoteller i Norge. 

 

Måler forventninger

Horwath måler to ganger i året hotellenes forventninger til det kommende året. Tidlig i høst var hotellene vesentlig mer usikre på fremtiden enn ved målingen tidligere i 2011. Dette henger sannsynligvis sammen med en økende finansuro. I disse dager kjører Horwath en ny runde av den såkalte "Sentiment Study". Undersøkelsen gjøres ikke bare i Norge, men i hele verden. Horwath oppfordrer hotellene til å besvare spørreundersøkelsen. 

Teaser:

I fjor hadde Norge 19,2 hotellovernattinger. Det er ny toppnotering, men antall utenlandske overnattinger i Norge har gått ned. 

Main Image:
Thumbnail Image: