Kolonnekjøring i Gudvangatunnelen

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Fra fredag 23. august åpnes det for kolonnekjøring gjennom Gudvangatunnelen på E16 for tyngre kjøretøy. En hurtigbåt for persontrafikk mellom Gudvangen og Flåm åpner i dag.

Fra og med i dag blir det satt inn hurtigbåt for busspassasjerer mellom Gudvangen og Flåm. Statens vegvesen arbeider videre med hurtigbåtløsningen i samarbeid med turistnæringen og berørte kommuner. Hurtigbåtruten drives av Nordled.

Fra fredag 23. august regner vegvesenet med å få igang kolonnekjøring for busser og tyngre kjøretøyer gjennom Gudvangatunnelen. Planen er å avvikle to kolonner for busser mellom 07 og 21, og mellom 21 og 07 blir det åpnet for kolonnekjøring etter behov, da også for tyngre kjøretøy. Vegvesenet tillater bare sjåfør i tunge kjøretøy, og sjåfør og en person til i busser.

- Brannsjefen i Aurland har gitt tillatelse til en slik løsning, det er vi glade for. Dette forutsetter at vi også lager en midlertidig beredskapsplan i denne perioden, sier Helge Eidsnes, Statens vegvesen sin regionvegsjef i vest, i en pressemelding.

- Med en slik løsning imøtekommer vi både reiselivet og næringslivet sine behov.

 

Sikkerhet

Det kommer til å pågå arbeider i tunnelen også på natten, slik at det må påregnes noe venting. Det kan oppstå situasjoner som er vanskelige å forutse, og som kan påvirke kolonneavviklinga.

- På grunn av tryggheten og fremdriften er det ikke aktuelt å åpne for kolonnekjøring for personbiler. Denne løsningen er for å avlaste reiselivet og næringslivet. Det klarer vi nå samtidig som vi ivaretar tryggheten for de som arbeider og de som skal kjøre kolonne. Skal vi klare å åpne tunnelen som planlagt er det også viktig at arbeidet ikke blir avbrutt for ofte. Det blir den om vi åpner for vanlig personbiltrafikk, sier Eidsnes.

E16 Gudvangatunnelen ble stengt 5. august etter brann i et vogntog, der tunnelen fikk omfattende skader. Vegvesenet er opptatt av at opprydningsarbeidet skal foregå på en trygg måte og at det er en brannsikker tunnel som åpner.

Statens vegvesen regner med at tunnelen blir åpnet for vanlig trafikk i slutten av uke 36.

- Vi setter sikkerheten til de som jobber i tunnelen i første rekke. Vi ser at stengingen er en påkjenning for reiselivet og næringslivet. Derfor har vi jobbet hardt med å finne gode midlertidige løsninger, avslutter Eidsnes.

Teaser:

Fra fredag 23. august åpnes det for kolonnekjøring gjennom Gudvangatunnelen på E16 for tyngre kjøretøy. En hurtigbåt for persontrafikk mellom Gudvangen og Flåm åpner i dag.

Thumbnail Image: