Gull til Stang og Leiro

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Oslos ordfører, Fabian Stang, og mangeårig konsernsjef i NorgesGruppen, Sverre Leiro, er tildelt Hederstegn i gull av Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Hederstegn i gull tildeles personer som har gjort en særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. OHFs administrerende direktør, Gunnar Larssen, delte nylig ut hederstegnene sammen med styreleder Carl-Christian Ferner og Olav Thon. Sistnevnte ble tildelt Hederstegn i gull i 2001.

I et utdrag fra komiteens begrunnelse står det at Fabian Stang har som ordfører fremhevet seg som en synlig, utadvendt og samlende politiker med et sterkt engasjement for byens og innbyggernes ve og vel. Komiteen har særlig merket seg hans sterke engasjement mot kriminalitet, for orden og sikkerhet.

Stang har arbeidet systematisk for å sette Oslo «på kartet» både nasjonalt og internasjonalt og bidratt til å profilere hovedstaden som en moderne næringslivsby.

Sverre Leiro tildeles hederstegnet både for sin innsats i næringslivet, og sitt næringspolitiske og samfunnsmessige engasjement. Komiteen legger særlig vekt på utviklingen av NorgesGruppen som i dag fremstår som en av Norges ledende aktører i dagligvarehandelen.

Da Leiro tiltrådte i 1994 var gruppen et konglomerat med 20 kjeder og en fragmentert struktur. I løpet av 17 år utviklet han selskapet til den ledende posisjonen det har i dag, preget av sterk vekst og gode forretningsmessige resultater.

Teaser:

Oslos ordfører, Fabian Stang, og mangeårig konsernsjef i NorgesGruppen, Sverre Leiro, er tildelt Hederstegn i gull av Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Main Image:
Thumbnail Image: