Det blir ingen bryggeristreik

I natt ble NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) enige om en skisse til løsning fra riksmekleren. Dermed blir det ikke streik i bryggeriene og drikkevareprodusentene.

Publisert Sist oppdatert

Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke har ført frem til en avtale som er i tråd med rammen av resultatet fra frontfaget.

– Vi er selvsagt fornøyd med at det ikke blir streik i bryggeriene og drikkevareprodusentene. For NHO Mat og Drikke har strukturen på minstelønnsreguleringene vært det mest krevende i dette oppgjøret, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Partene er nå enige om å sette ned et utvalg som skal arbeide med å kartlegge måten minstelønnen beregnes på frem mot neste tariffoppgjør i 2018. I denne perioden skal ikke noen ansatt oppleve nedgang i sin lønn, selv om lønnsutviklingen i mat- og drikkeindustrien utvikler seg i negativ retning, skriver NHO Mat og Drikke på sine nettsider.

Krevende tema

Partene er også enige om å øke fagbrevtillegget med kr 1,- pr time samt å øke ansiennitetstillegget for ansatte med over 5 års fartstid med kr 0,50 pr time.

Kravet fra NHO Mat og Drikke om en utvidelse av normalarbeidsdagen har også vært et krevende tema.

– Vi mener fortsatt at det nødvendig å gjøre arbeidstidsbestemmelsene mer fleksible, men må dessverre konstatere at det ikke var mulig å få gjennomslag for dette i denne omgang, sier Brubakk.

– Samlet sett mener vi at har kommet frem til et godt resultat. Nå blir det opp til den enkelte bedrift å gjennomføre de lokale forhandlingene innen rammen av de fire kriteriene, økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurransekraft, avslutter Brubakk.

– Som ventet

NNN skriver følgende om avtalen på sine nettsider:

Mekleren la frem en skisse til løsning like over midnatt som begge parter enstemmig anbefaler.  Som ventet ga oppgjøret lite penger bortsett fra en solid heving av minstelønnssatsen.

Hovedpunktene i oppgjøret er:

Det gis ikke generelt tillegg.

Minstelønnssatsen heves med kr 5,40 til kr 173,10.

Det settes ned et utvalg i tariffperioden som skal kartlegge, analysere og belyse relevante problemstillinger knyttet til bestemmelsen om regulering av minstelønn og de faktiske konsekvensene av denne. Utvalgsarbeidet skal avsluttes innen 1.desember 2017.

Fagarbeidertillegget økes med kr 1,-

Vanskelig

5-årssatsen på ansiennitet økes med kr 0,50 per time (kr.159 per uke).

– Det har vært en krevende mekling med flere vanskelige saker. At vi nå er enige om å utrede bestemmelsen om minstelønnsreguleringen grundig er viktig for hele NNN.  

Vi er også veldig fornøyd med at NHO ga seg på kravet om å utvide normalarbeidsdagen, sier forhandlingsleder Stein Hagala i en kommentar.

Resultatet sendes nå ut til uravstemning.

Powered by Labrador CMS