Buchardt nærmere «isfjellhotell»

Kommunen har trukket sine innsigelser, men det er flere skjær i sjøen for Arthur Buchardts 61 meter høye hotell i Tromsø. 

Publisert Sist oppdatert

De omstridte hotellplanene kan komme til politisk behandling i kommunestyret i løpet av høsten, melder nrk.no.

Buchardts planlagte hotel skal etter planen ligge like sør for sentrum. Det får 14 etasjer og skal inneholde 390 hotellrom, kongressal, treningslokaler og restaurant og bar i toppetasjen.

Da planene ble lagt ut til offentlig ettersyn kom det flere innsigelser, men disse er alle trukket etter at planene er justert. Innsigelsene gjaldt blant annet hensyn til kollektivtrafikk og gående og syklende.

Likevel kan hotellet bli stoppet på grunn av nærheten til Framsenteret og Polaria. Nærmeste vegg blir bare 8 meter fra Framsenteret, der 20 institusjoner og flere hundre ansatte driver med klima- og miljøforskning. I en rapport slår Multiconsult fast at byggene som havner i skyggen av hotellet vil få for lite innslipp av dagslys i forhold til anbefalingene.

– Det er vanskelig å si hva slags konsekvenser dette kan få for planene, sier reguleringssjef Erik Eidessen i Tromsø kommune.

Han mener det må bli opp til politikerne om de skal la dette hensynet felle hotellplanene.

Opplevelsessenteret Polaria, som er Tromsøs best besøkte turistattraksjon, får hotellet som nærmest nabo. Styreleder Hilde Sjurelv og daglig leder Geir P. Stokke frykter at hotellbygningen vil påvirke senterets negativt. De ber Tromsø kommune om å vurdere prosjektet på nytt.

Også naboer og velforeninger i området rundt det planlagte hotellet har og andre privatpersoner protesterer. De frykter særlig trafikkøkningen de mener hotellet vil medføre. 

Powered by Labrador CMS