Utlyser BKA-midler til kurs på arbeidsplassen

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Mange voksne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer i et moderne arbeidsliv. Vox lyser ut BKA-midler slik at flere kan kurses i lesing, skriving, regning og data på arbeidsplassen.

Mange voksne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer i et moderne arbeidsliv. Vox lyser ut BKA-midler slik at flere kan kurses i lesing, skriving, regning og data på arbeidsplassen.

Teaser:

Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir støtte til opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

Søknadsfrist er 7. november 2013.

Undersøkelser viser at arbeidstakere som har deltatt på kurs skriver og leser mer og bedre, har større selvtillit i jobben, er mindre redde for å gjøre feil og er i bedre stand til å forstå sikkerhetsinstrukser.

– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og mer motiverte ansatte. Kompetanse gir gevinst for den enkelte medarbeider, bedriften og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Les mer om tilskuddsordningen her

Main Image:
Thumbnail Image: