Sammen mot matsvinn

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Myndigheter og matbransje samarbeider for å få ned matsvinnet i Norge, og et oppstartsmøte denne uken, blir fulgt opp av en arbeidsgruppe over sommeren.Myndigheter og matbransje samarbeider for å få ned matsvinnet i Norge, og et oppstartsmøte denne uken, blir fulgt opp av en arbeidsgruppe over sommeren.

Mat kastes gjennom hele verdikjeden, fra primærproduksjon til forbruker. I snitt kaster hver nordmann 51,1 kg mat årlig. Å redusere mengden mat som kastes bidrar til å redusere miljøkonsekvensene ved produksjon, transport og lagring av mat, og fra behandling av matavfall. Den enkelte virksomhet må ta ansvar for å forebygge matsvinn i egen bedrift, men potensialet for å redusere mengden mat som kastes vil bli større ved samarbeid gjennom hele verdikjeden.

Myndighetene og matbransjen er enige om å inngå et forpliktende samarbeid for å redusere matsvinnet i Norge. Et oppstartsmøte ble avholdt 3. juli 2013 og over sommeren vil en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, samt Miljødirektoratet, ForMat og representanter fra bransjen gå i gang med å utforme mål og forpliktelser for avtalen.

- Jeg har stor tro på at et styrket samarbeid mellom myndigheter og matbransje kan bli et viktig bidrag mot å redusere matsvinn, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.

Teaser:

Myndigheter og matbransje samarbeider for å få ned matsvinnet i Norge, og et oppstartsmøte denne uken, blir fulgt opp av en arbeidsgruppe over sommeren.

Main Image:
Thumbnail Image:
Main Image Credit:
Alt for mye mat havner i søpla i stedet for i norske mager hvert år. (Illustrasjonsfoto: Birgitte Henriksen)