Flere hotellovernattinger i mai

Publisert Sist oppdatert
Ingress:

Det var 1,52 millioner overnattinger på norske hoteller i mai i år. Det betyr en økning på 1 prosent sammenliknet med mai i fjor.

Losjiomsetningen økte med 1 prosent, fra 974 millioner til 987 millioner kroner. Snittprisen per rom økte fra 888 til 903 kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flere av de store utenlandske markedene gikk ned, men samtidig økte det samlede antallet på utenlandske hotellovernattinger med 2000, eller 0,5 prosent fra mai 2012 til mai 2013. Det var 20.000 eller to prosent flere norske overnattinger i mai i år enn samme måned i fjor.

Overnattinger i forbindelse med yrkes- og ferie- og fritidsovernattinger dominerer, med henholdsvis 45 og 42 prosent av overnattingene. Overnattinger i forbindelse med kurs og konferanse sto for 13 prosent. Antallet ferie- og fritidsovernattinger og yrkesovernattinger økte med to prosent, mens kurs- og konferanseovernattinger falt med to prosent.

Antallet campingovernattinger endte på 595000 i mai i år. Av disse var 531000 norske ovarnattinger og 65000 utenlandske. I hyttegrendene var det registrert 136000 overnattinger i mai i år, herav 51 prosent utenlandske og 49 prosent norske. Utenlandske hyttegrendovernattinger var dominert av tyskere, med 47 prosent.

Fra og med mars i år inngår også tallene for Svalbard i den ordinære statistikken. I mai i år var det 10 500 hotellovernattinger på Svalbard, en økning på 39 prosent sammenliknet med mai 2012.

Teaser:

Det var 1,52 millioner overnattinger på norske hoteller i mai i år. Det betyr en økning på 1 prosent sammenliknet med mai i fjor.

Main Image:
Thumbnail Image: