VIKTIG MED NÆRINGSLIV: Artikkelforfatterne Eli Saastad og hotelldirektør Erik Fostervoll setter ord på hvor viktig et fungerende reiseliv er for næringslivet.

– Revisorer drikker også kaffe latte

Det er neppe på grunn av et fiffig konferanserom du legger møtet ditt til et vintereldorado, eller at årsaken til et bybesøk er en hjørnesteinsbedrift.

Publisert Sist oppdatert
Eli Saastad
Erik Fostervoll

Skrevet av styreleder i Lillehammer Næringsforening, Eli Saastad og styremedlem og nestleder i styret NHO Reiseliv Innlandet - og hotelldirektør på Scandic Victoria Lillehammer, Erik Fostervoll:

Drivkraften for besøket er minst 50 prosent, om ikke mer, relatert til omgivelsene – det vil si reiselivet og det du kan gjøre når timene i møterommet er over. 

Lillehammer Næringsforening ønsker å fremheve hvor viktig reiselivet er for vårt lokale og regionale næringsliv. Reiselivsfasilitetene brukes av turister og lokalsamfunn, det vil si innbyggerne. Vi må lytte til det administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold sier om reiselivet: 

«Reiselivet gir viktige skatteinntekter, skaper jobber og gode og attraktive kommuner. Næringen har enorm betydning for innbyggernes trivsel, bolyst og verdiskaping. Det er hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende. Å satse på reiseliv kan hindre fraflytting fra særlig distriktskommuner som sliter med å holde på sine innbyggere».

Reiselivet bidrar til et større marked for et mangfold av tilbud som til sammen gjør lokalsamfunnene mer attraktive for både fastboende og besøkende. Dette gjelder tilbud som kollektivtransport, infrastruktur, kultur, handel, servering og andre opplevelser. Reiselivet kan også bidra til å gi bedre opparbeidede friluftsområder, strender, parker og torg enn lokalbefolkningen ellers ville fått tilgang til. Slike goder gjør lokalsamfunnene til mer attraktive reisemål, og samtidig får også de fastboende glede av godene. Hva reiselivsnæringen bidrar med til seg selv og samfunnet i kroner og øre er selvsagt viktig.

Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv viser at nasjonalt bidrar reiselivet med 4,4 milliarder kroner i skatteinntekter til kommunene. Det er mer enn både prosessindustrien (3,5 milliarder) og sjømatnæringen (1,6 milliarder). Et nøkkelfaktor ved reiselivet er at de representerer mange ansatte selv om bedriften selv ikke har det helt store overskuddet. 

Et hotell med lite overskudd og mange ansatte kan dermed være en viktigere inntektskilde for kommunen enn en bedrift med store overskudd og få ansatte. I tillegg er hver tredje ansatt i reiselivet under 24 år, og 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet også er en stor ungdoms- og integreringsnæring. Reiselivet en viktig del av løsningen for sosial bærekraft med tanke på integrering da næringen er en døråpner i praksis, og mangfoldet som utspiller seg der styrker bedriftene. En dimensjon som ikke kan løftes høyt nok, er reiselivets bidrag til å gjøre et sted hyggelig, attraktivt, morsomt – og setter rammene for hvor artig det er å være et sted etter du er ferdig på jobben. 

Det bør være udiskutabelt at reiselivet er noe som kompletterer og bygger opp under byer- og lokalsamfunns samlede attraksjonskraft. Det hjelper ikke med et Silicon Valley hvis du ikke kan få kjøpt deg kaffe latte, invitert kunder til hoteller, spist på hyggelige restauranter – eller gjort hyggelige ting i familieparker sammen med familien. I snitt har reiselivsnæringen i Norge lavere verdiskaping per årsverk enn gjennomsnittet i norsk næringsliv.

Reiselivsnæringen rekrutterer i stor grad arbeidskraft med lav utdanning og lønnsnivået er relativt lavt. Likevel fyller de et svært viktig samfunnsrom – dette er en næring som utelukkende lever av å skape hyggelige opplevelser i en eller annen grad for andre (de tjener faktisk ikke penger hvis de ikke gjør det). Staten, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og frivilligheten bidrar alle i ulik grad og på ulike måter til å finansiere fellesgoder tilknyttet reiselivet. 

Regjeringen vurderer nå kommuners mulighet til å innføre besøksbidrag. Vi har ikke kunnskap om hva de enkelte kommuner i vår region bidrar med i kroner og øre, men er kjent med at det er store forskjeller. Vi ønsker at bidraget er vesentlig sett i forhold til innbyggertall og i forhold til aktivitet i reiselivet og hytteutbygging. I år er det kommunevalg – og vår stemme går til de partiene som bidrar til forsterket aktivitet i reiselivet. 

Det var bare i gamle dager at folk flyttet der det lå en stor bedrift, nå flytter folk dit de vil bo – til steder som både har attraktive jobbmuligheter og gode aktivitetstilbud for hele familien. Attraktive bedrifter flytter etter. 

Takk til alle reiselivsbedrifter som bidrar til å vår felles attraksjonskraft! 

Powered by Labrador CMS