Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Clarion Hotel The Hub for å se avlingen på hotelltaket med egne øyne.

Vil ha flere «bønder i byen»

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker mer mat fra tak og et blomstrende urbant landbruk. I går besøkte hun takgården til Clarion Hotel The Hub.

Publisert


- Det pågår en oppblomstring av urbant landbruk både i Norge samt i byer over hele verden. Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Urbant landbruk er et mulighetsområde som kan bidra i det grønne skiftet og til fremtidens bærekraftsamfunn, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Vil ha grønnere byer

I går møtte hun blant annet bybonden Andreas Capjon som drifter GrowHub på The Hub og Marianne Leissner på Gartneriet Bygdø Kongsgård. Statsråden ønsker inspirasjon og innspill til strategiarbeidet for urbant landbruk i Norge. Den nye strategien skal bidra til å gjøre byene grønnere.

– Det urbane landbruket er mer enn matproduksjon, sier Bollestad. – I tillegg til miljøgevinster og grønnere byer kan det gi en arena hvor folk møtes og deler sin kunnskap, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Growhub

Det grønne taket på The Hub, skal håndtere overvann – og forsyne hotellets restaurant med egne råvarer. En takåker på flere hundre kvadratmeter vil produsere rundt 15 000 grøntenheter per år til hotellets restauranter og gjester. Gjengen på The Hub var natulig nok glade for statsråd-besøket.

– Som en bedrift midt i en storby må man tenke kreativt for å finne grønne, bærekraftige løsninger som er holdbare for fremtiden og utnytte det arealet man har. Å ha matproduksjon på taket knytter Bybonden og våre kokker så tett sammen at det åpner opp for både innovasjon og utvikling. Bybonden dyrker de grønnsakene restaurantene trenger og ønsker og ved innhøsting er det fritt for emballasje og ingen transport. Nå håper vi flere vil la seg inspirere - let's start a green movement, skriver hotellet på sine FB-sider.

Powered by Labrador CMS