KONKURS: Driftsselskapet bak Elverum Hotel Elverum har begjært oppbud.
KONKURS: Driftsselskapet bak Elverum Hotel Elverum har begjært oppbud.

Thon-hotell møtte veggen

Thon Hotel Elverum drukner i gjeld og skattekrav. Nå er driftsselskapet konkurs.

Sør-Østerdal tingrett mottok denne uken en oppbudsmelding fra eierne av selskapet Elverum Hotelldrift AS, skriver Reiselivsavisen.

Selskapet driver Thon Hotels Elverum, et franchisedrevet hotell med 95 rom og konferansekapasitet for 300 deltakere. Hotelleiendommen er eid av Stiftelsen Lise og Arnfinn Hejes fond, gjennom selskapet Lahf Elverum AS.

Hotellet innledet samarbeidet med Thon Hotels da det fikk nye eiere i 2011. Tidligere var hotellet eid av Stein Hauge under navnet Central Hotel.

Det nye driftsselskapet har slitt fra starten av. Det har vært gjennomtrekk av ansatte og regnskapene viser bare røde tall. Regnskapstall for 2013 foreligger ikke, men Skatt Øst registrerte et tvungent pant på 310 000 kroner bare noen dager før konkursen.

Reiselivsavisen skriver at ifølge en kjennelse fra Sør-Østerdal tingrett har bedriftens styre informert om at selskapet ikke klarer å dekke sine forpliktelser og styrke egenkapitalen.

Selskapets egenkapital på fire millioner kroner er tapt og gjelden er på rundt tre millioner kroner.

 

Ifølge Østlendingen holder hotellet fortsatt åpent i påvente av et svar fra bostyrer om videre drift. Det er også dialog med selskapets bankforbindelse og eier av hotellbygget. Rica Elgstua Hotel sto klart i juni 2013, og har tatt en stor jafs av både overnattings- og konferansemarkedet i byen.

Til toppen