Positive piler i hotellbransjen

Positive piler i hotellbransjen

Pilene har pekt oppover både for norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn så langt i år. Det er en av overskriftene under dagens Hotellmarkedsdag i Oslo.

I dag publiseres den årlige hotellmarkedsrapporten; Norsk Hotellnæring 2014. Daglig leder i Horwath HTL, Vibian Sivertsen, sier bransjen er i en spennende utvikling.

– Fra 2012 til 2014 har det vært en kapasitetsvekst på antall nye hotellrom på 5,3 prosent. Det tilsvarer cirka 4 000 nye hotellrom. At det er vekst i antall hotellrom i Norge er positivt for både marked og kunder, men gir samtidig utfordringer. Konkurransen øker og prisene presses. Særlig forsterker dette utfordringene vi har registrert de seneste årene ved distriktshotellene, sier Sivertsen.

Trenden snudd?

Årets positive tall fra sommersesongen vitner også om at den svake utviklingen i antall gjestedøgn de siste årene muligens har snudd. Tall fra juli i år viser en vekst på 6,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten er jevnt fordelt mellom utenlandske og norske gjester. Ferske tall fra SSB viser dessuten at det aldri har vært flere overnattinger ved norske hotell enn sommeren 2014.
– Jeg tror og håper vi vi se at pilene fortsetter å peke oppover for reiselivsnæringen også i tiden som kommer, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin.

Rapporten Norsk Hotellnæring 2014 gis ut av Horwath HTL i samarbeid med Innovasjon Norge.

Konferansen starter nå klokken 12.

 

Til toppen