Hotellbransjen lover bedring etter dagens oppslag om dårlig renhold.
Hotellbransjen lover bedring etter dagens oppslag om dårlig renhold.

Lover bedring etter sjokktest

Hotellbransjen har hatt en røff dag etter dagens presseoppslag om renhold på hoteller i Oslo. I stedet for å igjen fortelle hvor ekle enkelte av funnene er, lot vi heller bransjen få fortelle oss hva de har tenkt å gjøre med det.

Etter å ha lest dagens sjokkoppslag på TV2.no forfattet vi en e-post med spørsmål og sendte ut til de fire største kjedene, Thon, Choice, Scandic og Rezidor.

Thon, ved administrerende direktør Morten Thorvaldsen:
– Er renholdet på norske hoteller virkelig så dårlig eller er dette uflaks/tilfeldig?
– Vi kan bare svare for eget hotell, og det er klart for vår del at vi har noen forbedringspunkter som vi vil ta tak.

– Er det rett og slett prisen hotellgjesten må betale? Altså det vil vanskelig la seg gjøre å desinfisere hver eneste rom, hver eneste dag?
– En gjest har krav på et rent og hygienisk rom. Vi desinfiserer ikke rommene, det er hotell ikke sykehus, men det skal være rent og hygienisk.

– Hvordan vil kjeden du representerer ta tak i dette for å sikre seg at resultatet ikke blir det samme i neste test?
– Vi går igjennom våre renholdsrutiner og da med særlig fokus på de punktene uthever seg i testen til TV 2 Hjelper deg.

– Hvilke grep tar dere på kort og lang sikt?
– Vi går igjennom renholdsrutinene på det aktuelle hotellet og våre generelle rutiner.

- En ting er tånegler og håravfall, det må vel settes på slurvkontoen? – men hvordan kan rutinene endres for å at unngå blod, sæd og andre væsker ikke blir fanget opp?
– Renhold av hotellrom skal ikke preges av slurv. For Thon Hotels del så er renhold og rutiner kring dette, i fokus hele tiden og det er også et av våre måleparametere på interne kundetilfredshetsundersøkelser.

– Hvis samme hotellrom testes om fire uker – hvilket resultat får vi da?
– Da håper vi at vår score er forbedret.

Nordic Choice Hotels, ved driftsdirektør Olav Langli i Comfort Hotels:
Er renholdet på norske hoteller virkelig så dårlig eller er dette uflaks/tilfeldig?
– Renhold et av våre viktigste fokusområder, og gjesteanmeldelsene på Tripadvisor viser at vi scorer høyt på renslighetsparameter. Når det er sagt, viser testresultatet fra vårt hotell at vi har et forbedringspotensial. Derfor må vi bruke dette som en mulighet til å gjennomgå våre interne rutiner, for å sikre et stabilt og høyt nivå på renholdsarbeidet. 

– Er det rett og slett prisen hotellgjesten må betale? Altså at det vil vanskelig la seg gjøre å desinfisere hver eneste rom, hver eneste dag?
– Et rent og ryddig hotellrom er en hygienefaktor vi bare må levere på, hvis vi skal skape gode gjesteopplevelser. Enkelte ting kan vi åpenbart gjøre bedre. Det går på skjerpe rutiner, evaluere produktene vi bruker og kvalitetsparametrene hos våre leverandører. Men for vår del gjør denne testen oss også oppmerksom på flekker som ikke synes for det blotte øye. Dette vil vi nå i fremtiden bli mer oppmerksom på. 

– Hvordan vil kjeden du representerer ta tak i dette for å sikre seg at resultatet ikke blir det samme i neste test?
– Vår jobb blir å tilrettelegge for at våre renholdsbetjenter får et best mulig utgangspunkt til å gjøre en god jobb. Våre hoteller holder allerede en god standard. Men det betyr ikke at feil forekommer. Derfor har de iverksatt en gjennomgang av interne rutiner for å optimere kvalitetssikringen. Det første vi skal gjennomføre er en fullverdig evaluering av alle kjemikalier som benyttes på hotellet. Og kursing i kjemikaliebruk er et konkret tiltak som vil bli iverksatt umiddelbart. Et annet viktig tiltak blir å sikre samtlige kvalitetsparametere sammen med våre leverandører. 

– En ting er tånegler og håravfall, det må vel settes på slurvkontoen? – men hvordan kan rutinene endres for å at unngå blod, sæd og andre væsker ikke blir fanget opp?
– Det som er sikkert, er at vår standard for renhold på hotellrommene ikke inkluderer noen av de overnevnte faktorene. 

– Hvis samme hotellrom testes om fire uker – hvilket resultat får vi da?
– Vi skal sette alle kluter til slik at vi sikrer at våre hoteller holder et stabilt og høyt nivå på alle rom.

Scandic, ved Tine Birkeland, Director of Marketing, Communication and PR
Er renholdet på norske hoteller virkelig så dårlig eller er dette uflaks/tilfeldig?
–Vi kan ikke snakke på vegne av norsk hotellbransje, men avvikene fra våre renholdsrutiner som ble avdekket på to av våre hoteller i sommer er svært beklagelige. Dette er ikke i tråd med våre standarder, det skal ikke forekomme, og vi ser svært alvorlig på denne saken. Vi har omfattende renholdsrutiner i Scandic, og disse skal følges. Våre systemer og rutiner blir nå ytterligere skjerpet for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

–Er det rett og slett prisen hotellgjesten må betale? Altså det vil vanskelig la seg gjøre å desinfisere hver eneste rom, hver eneste dag?
– Våre gjester skal alltid kunne forvente et rent rom og vi vil understreke at vi har tatt en total gjennomgang av rutiner og retningslinjer i etterkant av denne saken. Vi har omfattende renholdsrutiner i Scandic, og disse skal følges. Hvis en gjest får tildelt et rom som ikke er rent i henhold til våre standarder vil vi selvfølgelig gjøre det vi kan for å rette opp umiddelbart.

– Hvordan vil kjeden du representerer ta tak i dette for å sikre seg at resultatet ikke blir det samme i neste test? 
– Våre rutiner på Scandic blir nå ytterligere skjerpet for å sikre at dette ikke skal skje igjen. Vi vurderer hyppigere kontroller på rommene og å endre vårt periodiske renholds-system slik at det daglige renholdet blir grundigere og at storrengjøringen av rommene skjer oftere. Vi vurderer dessuten å ta inn en ekstern leverandør som kan foreta målinger på hotellene slik at våre hotellrom alltid er rene og gir gjestene våre en god opplevelse.

– En ting er tånegler og håravfall, det må vel settes på slurvkontoen, men hvordan kan rutinene endres for å at unngå blod, sæd og andre væsker ikke blir fanget opp?
– Dette skal selvfølgelig ikke forekomme. Som allerede nevnt skjerper vi våre rutiner ytterligere. Vi hadde senest onsdag et møte på et av våre testede hoteller med vår leverandør av renholdsprodukter for å gjennomgå våre rutiner. Vi har sammen, på bakgrunn av dette møtet, kommet frem til forbedringer i rutiner som blir implementert snarest.

– Hvis samme hotellrom testes om fire uker – hvilket resultat får vi da?
– Vi forventer at en eventuelt ny test vil vise at vi tar dette på alvor, og at resultatet som ble avdekket denne gang ikke er i tråd med vår normale standard. Som gjest hos Scandic skal man forvente å få et rent rom!

Rezidor har foreløpig ikke besvart vår henvendelse. Vi oppdaterer saken fortløpende.

 

 

 

 

Til toppen