NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold (nr. to fra venstre) og Innovasjon Norge-sjef Per-Arne Tuftin (lengst til høyre) har grunn til å smile etter dagens budsjettforlik.
NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold (nr. to fra venstre) og Innovasjon Norge-sjef Per-Arne Tuftin (lengst til høyre) har grunn til å smile etter dagens budsjettforlik.

Glade for budsjettforlik

Innovasjon Norge får 20 millioner kroner mer å markedsføre Norge for i budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å kutte markedsmidlene til Innovasjon Norge med 40 millioner, fra 245 til 205 millioner. I budsjettforliket som ble presentert fredag, er kuttet halvert til 20 millioner. Innovasjon Norge får dermed et markedsføringsbudsjett på 225 millioner kroner i 2015.

– Vi er glad for at NHO Reiseliv er blitt lyttet til og at kuttet i Innovasjon Norge markedsmidler halveres. Det betyr at Innovasjon Norge lettere kan fortsette å markedsføre Norge internasjonalt og bidra til at flere utenlandske turister besøker landet vårt, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Selv om budsjettet må reduseres, er hun likevel tilfreds med utfallet i forliket.

– NHO Reiseliv har jobbet for å få reversert kuttet i sin helhet, og vi skulle selvfølgelig sett at det ble resultatet. Samtidig gir denne reverseringen positive utslag for reiselivsnæringen.

Mer digital markedsføring

Tidligere denne måneden sendte NHO Reiseliv et brev til næringskomiteen på Stortinget med bønn om at markedsmidlene til Innovasjon Norge ikke blir redusert. KrF og Venstre gikk også imot kuttet i sine alternative statsbudsjett.

– Nå er det viktig at midlene som Innovasjon Norge får til rådighet, blir enda mer spisset mot digital markedsføring, sier Krohn Devold.

Hun mener Norge bør ha som ambisjon å bli verdensledende innen digital markedsføring av reiseliv.

– Cirka 50 prosent av Innovasjon Norges markedsføringsmidler brukes i dag i digitale kanaler. Dette bør økes kraftig, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Stadige kutt

Dersom regjeringens opprinnelige forslag hadde blitt vedtatt, ville regjeringen ha redusert markedsføringsstøtten til Innovasjon Norge med 65 millioner kroner siden den tok over høsten 2014. Den rødgrønne regjeringen foreslo nemlig et budsjett på 270 millioner for 2014, men Høyre/FrP-regjeringen kuttet budsjettet med 25 millioner kort tid etter at den kom til makten.

 

 

Til toppen